Cloud

Zásady ochrany osobních údajů

Správce „Dětský domov se školou a Základní škola Těrlicko-Horní Těrlicko, IČ: 62331507“
jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková
GDPR@msmt.cz
dagmar.souckovamikolaskova@msmt.cz,

tel.: 234 811 105
mobil. tel.: 770 153 573 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 105
E-mail: gdpr@msmt.cz

Informace o zpracování osobních údajů je možné získat ZDE