Cloud

Dětský domov

Náš dětský domov je poskytovatelem péče a podpory pro děti a mladé lidi, kteří z různých důvodů nemohou žít ve svých rodinách. Nacházíme se v klidném a bezpečném prostředí, kde se naše děti cítí jako doma. Jedná se o komplexní zařízení, které se snaží poskytnout každému dítěti v naší péči přátelskou a podnětnou atmosféru. Naše vysoce kvalifikovaný a zkušený tým pracovníků se věnuje individuálním potřebám každého dítěte, ať už jde o vzdělání, zdravotní péči, psychologickou podporu nebo denní aktivitní plán.

Důraz klademe na osobnostní růst a rozvoj každého dítěte, a to prostřednictvím široké škály vzdělávacích, sportovních a uměleckých aktivit. Snažíme se vytvářet prostředí, které povzbuzuje kreativitu, zvídavost a touhu po poznání, zároveň si uvědomujeme, že každé dítě je unikátní a má své vlastní talenty a zájmy.

Vybavení a prostory rodinné skupiny jsou uspořádány tak, aby umožňovaly dětem rozvíjet jejich kreativní činnosti a nadání v době osobního volna i při společných činnostech.

Více informací

V areálu domova je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a atletický sektor. V zadním traktu se nacházejí pozemky pro pěstitelské práce a zatravněné hřiště pro malou kopanou. Atraktivní součástí objektu jsou čtyřlůžkové dřevěné chatky a kulturní sál.