Cloud

Kontakty

Sídlo organizace
Promenádní 561/16
735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
                  

Příspěvková organizace         Identifikační číslo organizace IČO 62 331 507
ID DS: iny77tr

Statutárním orgánem jmenovan Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je ředitel
Mgr. Ladislav Václavík
E-mail: reditel@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 187  Mobil: +420 778 489 090 

Zástupce ředitele:  Mgr. Alois Vodák
E-mail: zastupce@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 635   Mobil: +420 778 403 269

Sociální pracovnice:  Mgr. Tereza Kučerová
E-mail: kucerova@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 147 Mobil: +420 773 166 351
 

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Věra Gembalová
E-mail: gembalova@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 424 067   Mobil: +420 778 486 735

Vedoucí školní jídelny: Monika Rajdusová
Email: rajdusova@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 411 781

Vedoucí vychovatelka: Bc. Bronislava Fečková
E-mail: feckova@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 424 069    Mobil: +420 773 293 350

Sborovna vychovatelů
Telefon: +420 596 411 780
1. RS   Mobil: +420 773 293 352     2. RS Mobil: +420 773 293 351
3. RS   Mobil: +420 775 423 720     4. RS Mobil: +420 775 423 741

Etoped:  Mgr. Ladislav Václavík
E-mail: vaclavik@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 187   Mobil: +420 778 489 090

Psycholog : Mgr. Přemysl Mikoláš
E-mail: mikolas@terlickodds.cz
Mobil: +420 777 472 445

Služba není určena pro veřejnost.
Konzultace s psychologem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Konzultační hodiny psychologa:
Pondělí: 18.30 – 20.30
Úterý:     10.00 – 12.00

Školní metodik prevence rizikových forem chování   Mgr. Alois Vodák
E-mail: vodak@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 635   Mobil: +420 778 403 269

Konzultační hodiny školního metodika prevence:
Pondělí: 13:30 – 15:00
Středa:   13:30 – 15:00
Čtvrtek:  13:30 – 15:00

Vedoucí programu DofE Award – Mezinárodní cena vévody z Edingburghu
Gabriela Kardašová
E-mail: kardasovag@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 147    

Mgr. Alois Vodák
E-mail: vodak@terlickodds.cz
Telefon: +420 596 423 147