Cloud

Škola a základní škola

Školní vyučování v současné době probíhá v učebnách s interaktivními tabulemi a audiovizuální technikou, v odborných učebnách (počítačová, fyzikální, hudební, jazyková, učebna výtvarné výchovy, dílna pro pracovní činnosti). Zvýšenou pozornost věnujeme projektovému a interaktivnímu vyučování.

Jak to u nás vypadá?

Proces integrace v současných podmínkách Dětského domova se školou v Těrlicku


1. Zapojení dětí do zájmových činnosti mimo dětský domov:
   • Oddíl stolního tenisu TJ Těrlicko
   • Základní umělecká škola Havířov (obor výtvarný, hudební, hudební nauka)
   • Zapojení do sportovních soutěží Tělovýchovné jednoty Start Havířov
   • Účast na sportovních a kulturních soutěžích havířovských základních škol
   • Střediska volného času Havířov (zájmové kroužky, sportovní turnaje, integrační víkendové pobyty v
      turistické základně ve Pstruží)
   • Středisko volného času Don Bosco
   • Návštěva koncertů, divadelních představení / projekt Divadlo Český Těšín /

2. směr z vnějšího prostředí do dětského domova:
   • Kulturní a společenská setkání dětí z Dětského domova s dětmi ze základních a mateřských škol
     (integrační programy).
   • Integrační programy pro děti poruchou autistického spektra, jejich rodiče a sourozence.
   • Sportovní přátelská utkání dětí i dospělých.

Dlouhodobé projekty
   • Sdružení Adam Havířov
   • Ústav sociální péče v Hrabyni
   • Dům seniorů v Orlové
   • Krizové centrum Čtyřlístek
   • Spolupráce s mateřskými a základními školami
   • Spolupráce s obcí Těrlicko
   • Setkání mladých výtvarníků v Těrlicku
   • Taneční přehlídka

Mezinárodní spolupráce
   • Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
   • Německá Mládežnická organizace JESP e.V. s mezinárodní působností (sportovní a zážitková
     pedagogika pro mládež)
  • Spolupráce se zahraničními studenty