Cloud

Partněři

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a vyjádřili naše upřímné poděkování za Vaši neocenitelnou podporu a spolupráci s naším dětským domovem.

Váš přínos, ať už finanční nebo materiální, či vaše účast na našich akcích, pomáhá utvářet přátelské a bezpečné prostředí pro naše děti a mládež. Váš zájem a angažovanost značně obohacují životy našich svěřenců a umožňují nám poskytnout jim kvalitnější péči a vzdělání.