O nás

 

 

Posláním Dětského domova se školou v Těrlicku je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče dětem s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Zařízení je určeno pro chlapce od jedenácti let do ukončení povinné školní docházky. Rodičům chlapců je zároveň poskytován vysoce kvalitní servis v podobě poradenských a terapeutických služeb.

DDŠ se nachází v příměstské rekreační lokalitě na břehu Těrlické přehrady. Významné je dopravní spojení s městem Havířov hromadnou městskou dopravou. Pro pobyty v přírodě je možné využít podhůří Beskyd ve vzdálenosti přibližně 10 km.

Školní vyučování v současné době probíhá v učebnách s interaktivními tabulemi a audiovizuální technikou, v odborných učebnách (počítačová, fyzikální, hudební, jazyková, učebna výtvarné výchovy, dílna pro pracovní činnosti). Zvýšenou pozornost věnujeme projektovému a interaktivnímu vyučování.

  

V mimoškolní oblasti mají rodinné skupiny své soukromí. Každá rodinná skupina má k dispozici 2 – 3 lůžkové ložnice, obývací pokoj, vybavenou kuchyňku s příslušenstvím, sociální zařízení.  

 
     

Vybavení a prostory rodinné skupiny jsou uspořádány tak, aby umožňovaly dětem rozvíjet jejich kreativní činnosti a nadání v době osobního volna i při společných činnostech. 

  

V areálu domova je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a atletický sektor. V zadním traktu se nacházejí pozemky pro pěstitelské práce a zatravněné hřiště pro malou kopanou. Atraktivní součástí objektu jsou čtyřlůžkové dřevěné chatky a kulturní sál.

Proces integrace v současných podmínkách Dětského domova se školou v Těrlicku

1. Zapojení dětí do zájmových činnosti mimo dětský domov:
   • Oddíl stolního tenisu TJ Těrlicko
   • Základní umělecká škola Havířov (obor výtvarný, hudební, hudební nauka)
   • Zapojení do sportovních soutěží Tělovýchovné jednoty Start Havířov
   • Účast na sportovních a kulturních soutěžích havířovských základních škol
   • Střediska volného času Havířov (zájmové kroužky, sportovní turnaje, integrační víkendové pobyty v
      turistické základně ve Pstruží)
   • Středisko volného času Don Bosco
   • Návštěva koncertů, divadelních představení / projekt Divadlo Český Těšín /

2. směr z vnějšího prostředí do dětského domova:
   • Kulturní a společenská setkání dětí z Dětského domova s dětmi ze základních a mateřských škol
     (integrační programy).
   • Integrační programy pro děti poruchou autistického spektra, jejich rodiče a sourozence.
   • Sportovní přátelská utkání dětí i dospělých.

Dlouhodobé projekty
   • Sdružení Adam Havířov
   • Ústav sociální péče v Hrabyni
   • Dům seniorů v Orlové
   • Krizové centrum Čtyřlístek
   • Spolupráce s mateřskými a základními školami
   • Spolupráce s obcí Těrlicko
   • Setkání mladých výtvarníků v Těrlicku
   • Taneční přehlídka

Mezinárodní spolupráce
   • Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
   • Německá Mládežnická organizace JESP e.V. s mezinárodní působností (sportovní a zážitková
     pedagogika pro mládež)
  • Spolupráce se zahraničními studenty


< <     1/2023     > >
NePoÚtStČtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31