Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

7.11.2017 Dášeňka

Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek.
V rámci 17. FESTIVALU DIVADEL MORAVY A SLEZSKA jsme zhlédli představení, ostravského divadla loutek, Dášeňka – pohádkové divadlo pro milovníky psů. O výchovu Dášeňky se v tomto případě starají tři pánové a čeká je úkol nelehký, jak vychovat ze štěňátka psí slečnu. K tomu jim všem pomáhá vzájemná důvěra a láska.

Děkujeme za milé pohlazení na duši nejen divadlu loutek, ale také zároveň těšínskému divadlu.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

3.11.2017 PA.DI.PA.RE.

Ten, kterého poslal Bůh – Muzikálová poéma o jejímž obsahu napovídají názvy jednotlivých obrazů: PA. DI. PA. RE.
V choreografii a režii Jaroslava Moravčíka, jsme byli, doslova, vtaženi do děje prostřednictvím hudby a tance.

Jednotlivé části – Boží rej, Živá voda, Ptačí hry, Člověk … nás vedly k zamyšlení odkud jsme my lidé přišli a jak se k naší planetě chováme.

Může se stát, že pokud nezměníme své postoje, ztratíme se v nicotě.

---------------------------
Za úžasný umělecký zážitek děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalovávíce informací

3.11.2017 FLORBAL CUP HAVÍŘOV 2017

Dne 3.11. 2017, pořádal Dětský domov a Školní jídelna Havířov, 10. ročník florbalového turnaje pro Dětské domovy Moravskoslezského kraje.

Naši chlapci pozvání velmi rádi přijali a v konkurenci 8. týmů se neztratili. Všichni podali velmi dobrý sportovní výkon, nicméně, někteří sportovní soupeři byli nad naše síly.


Děkujeme pořadatelům z Dětského domova a Školní jídelny Havířov a těšíme se další ročník.
autor. av


více informací

19.10.2017 Zlatovláska

Klasická pohádka, která nás vytrhla ze všedních dnů a umožnila nám, přenést se do světa fantazie, nás opětovně okouzlila.
Všichni ten Erbenův příběh známe. Dějovou linii těšínské divadlo obohatilo navíc tancem a celou škálou písniček.

To, že dobro zvítězilo nad zlem, nemusíme připomínat, ale podstatné je, že v každém z nás zůstává naděje, že tomu tak bude i v reálném životě.

Děkujeme za nevšední zážitek.
PhDr. Šárka Pospíchalovávíce informací

22.9.2017 Zahraj to znovu, Same

Komedie Woody Allena, nás znova utvrdila v tom, jak je důležité, aby člověk za všech okolností zůstal sám sebou.

Hlavní hrdina Allan Felix je filmový fanoušek Humpreyho Bogarta, iluzorní postavy populárního filmu Casablanca, která mu radí, jak má rázně řešit své životní problémy.


Hra o lásce, vztazích, přátelství i zradě nás nejen zaujala, ale vedla i k zamyšlení nad životem.
 

Těšínskému divadlu moc děkujeme za nevšední zážitek.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

9.6.2017 Písničkář

Dnes jsme naposledy v tomto školním roce navštívili divadlo v Českém Těšíně. Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout představení Písničkář.
Známý scénárista a spisovatel Gustav Oplustil napsal hru o herci a písničkáři Karlu Hašlerovi. Životní osudy tohoto svérázného umělce jsou provázeny různými peripetiemi, které ovlivňují jeho soukromý život, ale pohánějí ho stále dopředu. Podstatnou součástí inscenace jsou Hašlerovy písničky, z nichž některé zlidověly.

Představení se nám velice líbilo. Děkujeme všem zaměstnancům za další příjemný zážitek.

více informací

27.1.2017 Jak je důležité míti Filipa

Písemky jsou napsány, známky uzavřeny a my jsme za odměnu navštívili divadelní představení těšínského divadla, tentokrát se jednalo o komedii Oscara Wilda – Jak je důležité míti Filipa.
Děj se točí kolem dvou přátel a jejich falešných identit, které si vymysleli, aby mohli žít dvojí životy. A samozřejmě nechybí láska a zmatky způsobené lehkovážností a falešnou identitou. Inu, když Filip není Filip a přitom má filipa. Nebo nakonec tím Filipem je…?
Prožili jsme příjemné dopoledne plné humoru a zajímavých dialogů. Už teď se těšíme na další představení.
více informací

20.1.2017 Exkurze

Dlouholetý projekt - VOLBA POVOLÁNÍ - pro vycházející chlapce, přispívá ke zvyšování jejich sociálních kompetencí.
V rámci tohoto projektu jsme se osm chlapců, v pátek 20.1. vydalo do Ostravy-Hrabůvky, do zařízení, které v rámci institucionální péče, umožňuje chlapcům přípravu na budoucí povolání.
 
Poutavým vyprávěním pana ředitele Němynáře chlapci získali konkrétní představu o chodu zařízení, o základních činnostech domova, a jejich volnočasových aktivitách.
Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na získané informace, které chlapci postupně získávají v rámci při exkurzích do vybraných škol a řemeslnických dílen.
 
autor: av

více informací

19.5.2015 Setkání s hraběnkou z Wessexu.

Jménem ředitele DofE, Ondřeje Lochmana, jsme byli pozváni do Prahy, na akci, na které jsme měli tu čest setkat se s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu, GCVO, globální ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Setkání proběhlo 19. května 2015 od 16:00 hod., v prostorech Gymnázia Duhovka v Praze, kde hraběnka z Wessexu byla čestným hostem.


Nejdříve k našemu stánku zavítali pan Vágner, světoznámý cestovatel a pan Jiří Zrůst, ředitel Macquarie Infrastructure and Real Assets a předseda správní rady DofE. Oba se zajímali o dění v Těrlicku, chlapci se pochlubili svými výsledky v jednotlivých sekcích v rámci programu. Oba pány oslovila jak služba, tak dosažené sportovní výkony v atletice, jíž se oba chlapci věnují.

 

Pak přišla dlouho očekávaná chvíle - setkání s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu.

 

Hraběnka, nad fotografiemi prezentující naši pestrou a dlouholetou činnost, se zajímala o naše další plány. S Jardou a Tomášem krátce pohovořila o jejich úspěších. Pochlubili jsme se našim „zlatým“ účastníkem Milanem, který převzal ocenění z rukou prince Edworda, manžela paní hraběnky a také zorganizováním mezinárodní konference Youth at Risk v Těrlicku, kde se setkalo 26 pracovníků s mládeží z 15 zemí celého světa (např. Izrael, Palestina, Libanon, Jordánsko, Malta, Turecko, Finsko atd.). 
 
 
Hraběnka z Wessexu ocenila naše úsilí a popřála všem do Těrlicka hodně štěstí a úspěchu.
autor: av

více informací

< <     10/2022     > >
NePoÚtStČtSo
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31