Zájmová činnost

Do zájmové činnosti mimo Dětský domov se školou v Těrlicku se ve školním roce 2015/2016 zapojilo více než 70% dětí.

Děti navštěvovaly kroužky Středisek volného času ve městě Havířově, účastnily se tréninků TJ Start Havířov.
Rozvíjely své nadání rovněž v hudebních oborech Základní umělecké školy v Havířově a Těrlicku. Mnohé děti se zapojily do integračních programů, kde se podílely na přípravě a organizaci programů pro děti i seniory

Nabídka zájmové činnosti ve šk.roce 2015/2016

V našem domově nabízíme dětem atraktivní nabídku zájmové činnosti, která jim umožňuje prostřednictvím nových zážitků prožít pocit úspěchu, rozvíjet své dovednosti a znalosti. Děti se učí jak využít volný čas, v němž mohou dělat to, co je baví a co jim přináší potěšení, zábavu i odpočinek.

 Nabídka kroužků v DDŠ Těrlicko:

     • Dramatický
     • Keramický
     • Sportovní (kondiční posilování, stolní tenis)
     • Hudební
     • Estetické činnosti (práce s materiálem, 
        malba, kresba, přírodniny)
 

V domově probíhá zájmová činnost v odpoledních hodinách (jednou týdně) pod vedením pedagogických pracovníků. Děti mají možnost si vybrat z bohaté nabídky kroužků a příjemně strávit odpoledne.
 
Zájmová činnost dětí mimo dětský domov

     • Základní umělecká škola Těrlicko
          - hudební obor – flétna, kytara
     • Základní umělecká škola B.Martinů Havířov 
          - hudební obor – klavír
          - hudební nauka
     • Tělovýchovná jednota Start Havířov 
          - lehká atletika
     • Středisko volného času Asterix 
          - oddělení estetické výchovy
          - oddělení tělovýchovy – florbal
     • Středisko Don Boscco 
          - počítače
          - stolní tenis
          - taneční kroužek
 

 


3.10.2016 Školní rok 2015/2016 - souhrn

 
Kulturní programy

Tradiční „Těrlické slavnosti“ Vánoční besídka a Taneční přehlídka pro děti, rodiče i veřejnost, za účasti představitelů obce Těrlicko
V programech vystoupily děti z MŠ a ZŠ z obce Těrlicko, děti ze zájmových kroužků a tanečních skupin z Havířova, Představili se i chlapci z našeho domova.
Návštěva koncertů ZUŠ, výstavy v Havířově.Festival zájmové umělecké činnosti v Soběslavi
V letošním roce jsme se opět zúčastnili celostátní soutěžní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětských domovů se školou a výchovných ústavů. Přehlídka se konala v Soběslavi. Tentokrát jsme se nechali inspirovat pohádkou „Zlatovláska“, za kterou jsme získali 1.místo v kategorii malých jevištních forem (duben 2016).Kulturní program „Vánoční besídka“ v sále DDŠ
 
Vystoupení děti z mateřské školy a základní školy v Těrlicku, děti z kroužků zájmové činnosti v Havířově. Naši chlapci přispěli k vánoční atmosféře hudebním vystoupením – hrou na drumbeny, kytaru, klávesy a dramatizací pohádky „Zlatovláska“.Taneční přehlídka v Těrlicku
Kulturní akce „Taneční přehlídka“ se uskutečnil v sále DDŠ v Těrlicku (květen 2016).
Přehlídku tanečních skupin, souborů a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ jsme uspořádali ve spolupráci s obcemi Těrlicko, Havířov a okolí. Integrační projektu se zúčastnilo téměř 80 dětí, věková kategorie 3 – 17 let.Těrlické slunko
Vystoupení chlapců na tradičních obecních slavnostech v Těrlicku s hudebním programem a dramatizací pohádky „Zlatovláska“ (červen 2016). Hudební produkce chlapců a pohádka “Zlatovláska“ pro malé děti rozesmála publikum, které ji ocenilo bouřlivým potleskem.Domy dětí a mládeže, střediska volného času
Celoroční zapojení dětí z DDŠ Těrlicko do zájmových kroužků, dle aktuální nabídky domu dětí a mládeže a středisek volného času v Havířově

Letní tábory


DDM Asterix Havířov
• „Indiánské léto“ Pstruží - Beskydy (2 děti z DDŠ Těrlicko)
• „V zajetí divočiny“ Třemešek u Oslavy - Jeseníky (2 děti z DDŠ Těrlicko)

SVČ Ostrava
• „Za dobrodružstvím bájných kmenů“ Jakubčovice nad Odrou - Oderské vrchy (2 děti z DDŠ Těrlicko)

DDM Ostrava Poruba
• Jeseníky – Mokřinky (1 dítě z DDŠ Těrlicko)
 
více informací

1.9.2016 Divadlo v domově

Také v tomto roce se budeme  věnovat amaterskému divadlu a doufáme, že navážeme na úspěchy z předešlých let. více informací

< <     2/2020     > >
NePoÚtStČtSo
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29