Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

« Předchozí 1 2 3 4 Další »

28.2.2020 Zimní pobyt v Ostružné

Na to, že byl únor, počasí nám vůbec nepřálo, ale i tak jsme si to báječně užili.
Lyžování déšť nesvědčí, ale my jsme byli připraveni. Navštívili jsme středisko volného času v Šumperku, kde byly připraveny nejrůznější skládačky, měli jsme možnost poznávat zvířecí zvuky, na balančním stole jsme prověřili společnou spolupráci a zakončili jsme to jednou střílečkou.
 
 
 
Pak jsme navštívili ve Zlatých horách Poštovní štolu – důl, kde se těžilo zlato. Pan průvodce nám řekl, proč se důl jmenuje Poštovní štola a vysvětlil nám, jak se zde těžilo zlato. Na chvilku se z nás stali permoníci.
 
 

V dalších dnes jsme již lyžovali. 

A moc jsme si to užívali.

 

 

Poslední svačina, a jelo se domů.

 
autor: av


více informací

7.2.2020 Návštěva poslanecké sněmovny ČR

Není úplně běžné, že se dostanete na takové místo, jakým je poslanecká sněmovna ČR.
My jsme měli to štěstí, že nám poslanec, pan Ing. Josef Hájek, tuto možnost nabídl. Uznejte, to nešlo odmítnout.

Cestou do sněmovny jsme se zastavili v katedrále svatého Víta.

Prohlídka začala v informačním středisku přednáškou o historii a současnosti poslanecké sněmovny. Prohlédli jsme si zahradu a pak jsme si vyslechli zajímavé příběhy od asistentů, kteří nás sněmovnou provázeli.

 
No a než jsme se nadáli, seděli jsme v lavicích...

A prohlédli si i jiná, velmi zajímavá místa...

 
Cestou domů jsme se na chvíli zastavili na Karlově mostě, a nechali se unášet atmosférou...
Cestou zpět, jsme poslali pozdrav do kanceláře DofE.


Pane poslanče Hájku, velmi děkujeme.
autor. av


více informací

16.1.2020 Exkurze

V rámci přípravy na budoucí povolání jsme navštívili celou řadu míst.
VÚ Ostrava-Hrabůvka bylo jedno z nich.


Pan ředitel Mgr. Něminář umí poutavě povídat ...

 
Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme získali ucelenou představu o tom, kam podat svou přihlášku ke studiu. Děkujeme.
autor: avvíce informací

20.12.2019 Zimní ozdravný pobyt v Malé Morávce

To, že před vánocemi vyjíždíme do Jeseníků, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní, je dlouholetou tradicí.
Letos jsme byli v Malé Morávce, na hotelu Brans, lyžovat jsme jezdili do vylášeného střediska Ski Branná.
Jako vždy, začínali jsme běžkami.  A byla u toho náramná legrace.

A pak, hurá na kopec...

 
Některým to pořádně svištělo...


:-) až nás to někdy zmohlo :-)

   

  Večery jsme trávili hraním nejrůznějších her, a také procházkami v areálu Kopřivná.

Lyžování jsme si všichni báječně užili, děkujeme Ski Branná.


 
autor: av

 
více informací

8.11.2019 Florbal CUP 2019

Na letošní ročník jsme se velmi těšili, neboť, v loňském roce jsme se nemohli zúčastnit.

Po úvodním slově zástupců města a ředitelky turnaje paní Mgr. Hilbertové, organizátoři přistoupili k rozlosování družstev k vzájemným zápasům. K losování byl přizván naš hráč Marek  :-)

Po krátké přípravě jsme turnaj zahájili s družstvem z Karviné.

více informací

28.6.2019 Čtení pomáhá

Do celostátního projektu „Čtení pomáhá“, jsme se zapojili před šesti lety.
Jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, rozvíjení fantazie, rozšiřování znalostí, učení se morálním hodnotám, ale i pomoci druhým.

Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.

Školní rok 2018/2019 byl sice méně úspěšný, ale přesto se nám podařilo přečíst 18 knih a na charitu jsme poslali 900 korun. Kluci posílali peníze na setkání vozíčkářů a léčbu šitou na míru.

Děkuji a všem čtenářům, kteří se v následujících letech do projektu zapojí, přeji hodně nevšedních zážitků.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

20.6.2019 Schůzka se Záchranným hasičským sborem.

Letos k nám přišly dvě požárnice z útvaru Hasiči dětem a povídali jsme si o protipožární prevenci.
Beseda to byla zajímavá, hodně jsme si povídali neboť s dotazy se roztrhl pytel.
 
Na závěr byli chlapci odměněni pexesem s hasičskou tématikou, omalovánkami a upomínkovými dárky.
 

Hasičkám, ze skupiny Hasiči dětem velmi děkujeme.
autor:avvíce informací

13.6.2019 Žermanická přehrada

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.
Pan hrázný Popieluch nás nejen srdečně přivítal, provedl hrází, kde jsme se příjemně zchladili, ale také nás informoval o historii a technických parametrech Žermanické přehrady.
 

Exkurze se nám moc líbila a děkujeme Ředitelství povodí Odry za umožnění návštěvy.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

5.6.2019 Spolupráce se ZŠ U Haldy

Ve středu dopoledne, v rámci integračního projektu – spolupráce se ZŠ U Haldy, jsme se účastnili II. ročníku fotbalového turnaje.
Počasí se vyvedlo a žáci pro nás připravili skvělou diváckou kulisu. Sehráli jsme společně šest zápasů a vítězem tohoto ročníku se stali žáci ze ZŠ U Haldy. BLAHOPŘEJEME.


Po zápase si pro nás připravili vynikající pohoštění.


Velké poděkování patří všem kantorům, kteří akci zorganizovali.
autor: av


více informací

31.5.2019 DEN DĚTÍ

Den dětí, jako každý rok, jsme oslavili netradičními hrami.
Jízda v kolečku

Přetahování


Přetahování trochu jinak
 

Běh v lyžařské botěHod lyžařskou hůlkou a lyžařskou botou


Těrlický Haski


Záchranná mise


Naštěstí, nikomu se nic nestalo, šlo jen o cvičení. Počasí nám vyšlo, bylo to moc  fajn.
Tak zase za rok, ahóój ...
autor: av

 


více informací

23.5.2019 Ferda mravenec

Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humorem.
Divadelní sezónu jsme letos ukončili pohádkovým představením.
Moc se nám líbil děj, který nás vtáhl do mikrosvěta hmyzu a my jsme prožívali společně s Ferdou a ostatními hrdiny smutky, radosti, obavy, nadšení, štěstí i lásku.

Nezapomenutelným zážitkem se stal nejen luční koník, ale všechny ty nádherné kostýmy i kulisy.
___________________________
Těšínskému divadlu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

10.5.2019 Kočka na rozpálené plechové střeše

V Těšínském divadle jsme zhlédli adaptaci slavného psychologického dramatu, které si získalo přízeň nejen diváků, ale i odborné kritiky.
Originál Tennesseeho Wiliamse, v režii Petra Kracika, pojednává o složitých mezilidských vztazích v jedné rodině. Vzájemné vztahy jsou ovlivněny touhou po bohatství, moci a falši, na druhé straně naprostou lhostejnost a ignorací těchto jevů.
Manželská krize mladých manželů, která vyplývá ze zdánlivého nedorozumění a mučí je oba, je představena neobyčejným způsobem. Hlavní linie pak popisuje skutečnost, jak moc se někdy křižují falešná hrdost a láska.
Celé představení v nás zanechalo dlouhodobý zážitek nejen z výkonu představitelů rolí, ale i z vizuálních efektů probíhajících na scéně.


Těšínskému divadlu děkujeme a těšíme se na příští představení.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

22.3.2019 DENÍK NIČEMY

Co všechno je člověk schopen udělat pro získání vyššího postavení a kariéry je zobrazeno ve výše uvedené hře.
Mladý bezvýznamný šlechtic Glumov dělá všechno proto, aby nabyl výhodné postavení a moc. Je lstivý a chytrý, ale hlavně pokrytecký.

Vyhledává ty „ správné kontakty“ a ví přesně, jak se má kde chovat a komu podlézat. Ovšem píše si deník nejen o sobě, ale také o lidech, kteří mu mají pomoci, a které využívá k vlastnímu prospěchu – a to se mu stane osudným.

Nadčasová hra nás vedla k zamyšlení nad životními prioritami. Těšínskému divadlu moc děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

21.3.2019 Legiovlak v Havířově

U příležitosti 100. výročí čs. legií, jsme se rozhodli navštívit expozici „Legiovlak“.
Těšili jsme se na informace o podobě legionářských vlaků, o životních podmínkách, o bojové činnosti a zvyklostech našich dobrovolníků.
Během komentované prohlídky chlapci shlédli vozy polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Zajímavé byly rovněž dobové stejnokroje, originální exponáty a fotografie na panelech mapujících historii čs. legií.
 
Cílem této expozice, jak plyne z letáků, bylo zaujmout především nejmladší generaci. Můžeme říci, že díky poutavému vyprávění průvodce, se to u naší skupiny podařilo na 100 %. Děkujeme.

autor.av

 
více informací

13.3.2019 Turnaj ve florbale

Pozvánku na florbalový turnaj Polar Street hockey 2019, pro žáky do 13. let jsme rádi přijali.

Losem nám byl určen soupeř ze ZŠ v Hnojníku. Mají tu krásnou tělocvičnu a tak, po společné domluvě, jsme zde sehráli oba dva zápasy.

Kluci z Těrlicka bojovali jako lvi, hráli dobře, leč tým z Hnojníka byl na d naše florbalové síly.

Chlapcům ze ZŠ Hnojník blahopřejeme k vítězství a těšíme se na další sportovní setkání, které jsme si domluvili.
 

Našim chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci.

autor: av


více informací

1.3.2019 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

I letos jsme se vydali do Jeseníků, do lyžařského střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.
  
 

autor:av

více informací

28.2.2019 Exkurze

VOLBA POVOLÁNÍ, je projekt pro vycházející chlapce a přispívá ke zvyšování jejich sociálních kompetencí.
V rámci tohoto projektu jsme navštívili Střední školu v Havířově-Šumbarku na ul. Školní a Střední školu technických oborů v Havířově-Šumbarku na ul. Lidická.


 
Také jsme se vydali do VÚ Ostravy-Hrabůvky a do VÚ Nového Jičína. Jsou to zařízení, která v rámci institucionální péče, umožňují chlapcům přípravu na budoucí povolání.

Poutavým vyprávěním pana ředitele Mgr. Němynáře z Ostravy a pana ředitele Mgr. Urbana z Nového Jičína, chlapci získali konkrétní představu o chodu zařízení, o základních činnostech domova, a jejich volnočasových aktivitách. Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

více informací

6.2.2019 GAZDINA ROBA

Dne 6.2. 2019, v Těšínském divadle, jsme zhlédli hru Gazdina roba, realistické drama z venkovského prostředí, jehož autorkou je Gabriela Preissová.
Společně s hlavní hrdinkou jsme prožívali drama o vášnivé lásce, životě a smrti, o snech a touze, které nebylo možné pod tlakem okolí naplnit. V našich srdcích zůstal smutek tragického osudu hlavní hrdinky.
Ale někdy takový život prostě je …


Děkujeme těšínskému divadlu za nádherný zážitek.

PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

9.11.2018 Kubo, muzikál na lidovou notu

Kubo, stojí na čtyřech tanečních pilířích – na sboru venkovské chasy, na výstupu hrdých romských spoluobčanů, na reji husarů a na něžném svatebním epilogu.
 Jak je v podtitulu psáno, je v něm všechno to dobré, co skýtá lidová tvořivost - pěkné písničky, tanec, láska opětovaná i nenaplněná, drobné intriky i sousedské porozumění.

Užili jsme si nejen nádherných krojů, ale také i písniček – slovenských, slezských, moravských, lidových a samozřejmě tance.

Láska tentokráte vítězí nad lží a hamižností a my jsme byli nadšeni tanečními výkony herců. Děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

8.11.2018 KYTICE

Slezská kytice vykvetla do krásy, i když je uvázána z mrazu a vichřice.
Životní dílo Karla Jaromíra Erbena – sbírka balad, kde častým tématem je vztah matky k dítěti a vztahy milostné, jsme měli možnost zhlédnout v nastudování opavského divadla.

Básně Štědrý večer, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Polednice a Vodník nás opětovně upozornily na spojení člověka s přírodou, touhu pohlédnout do budoucnosti, sobectví a vraždu, zločin, vinu a trest.

Představení se nám moc líbilo, zaujaly nás nejen výkony herců, ale i divadelní kulisy, hudba, zvukové doprovody a v neposlední řadě kostýmy. I když Kytici všichni známe, v napětí jsme zůstávali od začátku do konce.
PhDr. Šárka Pospíchalová


 
více informací

< <     10/2021     > >
NePoÚtStČtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31