Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

« Předchozí 1 2 3 4 Další »

20.12.2019 Zimní ozdravný pobyt v Malé Morávce

To, že před vánocemi vyjíždíme do Jeseníků, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní, je dlouholetou tradicí.
Letos jsme byly v Malé Morávce, na hotelu Brans, lyžovat jsme jezdili do vylášeného střediska Ski Branná.

více informací

8.11.2019 Florbal CUP 2019

Na letošní ročník jsme se velmi těšili, neboť, v loňském roce jsme se nemohli zúčastnit.

Po úvodním slově zástupců města a ředitelky turnaje paní Mgr. Hilbertové, organizátoři přistoupili k rozlosování družstev k vzájemným zápasům. K losování byl přizván naš hráč Marek  :-)

Po krátké přípravě jsme turnaj zahájili s družstvem z Karviné.

více informací

28.6.2019 Čtení pomáhá

Do celostátního projektu „Čtení pomáhá“, jsme se zapojili před šesti lety.
Jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, rozvíjení fantazie, rozšiřování znalostí, učení se morálním hodnotám, ale i pomoci druhým.

Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.

Školní rok 2018/2019 byl sice méně úspěšný, ale přesto se nám podařilo přečíst 18 knih a na charitu jsme poslali 900 korun. Kluci posílali peníze na setkání vozíčkářů a léčbu šitou na míru.

Děkuji a všem čtenářům, kteří se v následujících letech do projektu zapojí, přeji hodně nevšedních zážitků.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

20.6.2019 Schůzka se Záchranným hasičským sborem.

Letos k nám přišly dvě požárnice z útvaru Hasiči dětem a povídali jsme si o protipožární prevenci.
Beseda to byla zajímavá, hodně jsme si povídali neboť s dotazy se roztrhl pytel.
 
Na závěr byli chlapci odměněni pexesem s hasičskou tématikou, omalovánkami a upomínkovými dárky.
 

Hasičkám, ze skupiny Hasiči dětem velmi děkujeme.
autor:avvíce informací

13.6.2019 Žermanická přehrada

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.
Pan hrázný Popieluch nás nejen srdečně přivítal, provedl hrází, kde jsme se příjemně zchladili, ale také nás informoval o historii a technických parametrech Žermanické přehrady.
 

Exkurze se nám moc líbila a děkujeme Ředitelství povodí Odry za umožnění návštěvy.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

5.6.2019 Spolupráce se ZŠ U Haldy

Ve středu dopoledne, v rámci integračního projektu – spolupráce se ZŠ U Haldy, jsme se účastnili II. ročníku fotbalového turnaje.
Počasí se vyvedlo a žáci pro nás připravili skvělou diváckou kulisu. Sehráli jsme společně šest zápasů a vítězem tohoto ročníku se stali žáci ze ZŠ U Haldy. BLAHOPŘEJEME.


Po zápase si pro nás připravili vynikající pohoštění.


Velké poděkování patří všem kantorům, kteří akci zorganizovali.
autor: av


více informací

31.5.2019 DEN DĚTÍ

Den dětí, jako každý rok, jsme oslavili netradičními hrami.
Jízda v kolečku

Přetahování


Přetahování trochu jinak
 

Běh v lyžařské botěHod lyžařskou hůlkou a lyžařskou botou


Těrlický Haski


Záchranná mise


Naštěstí, nikomu se nic nestalo, šlo jen o cvičení. Počasí nám vyšlo, bylo to moc  fajn.
Tak zase za rok, ahóój ...
autor: av

 


více informací

23.5.2019 Ferda mravenec

Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humorem.
Divadelní sezónu jsme letos ukončili pohádkovým představením.
Moc se nám líbil děj, který nás vtáhl do mikrosvěta hmyzu a my jsme prožívali společně s Ferdou a ostatními hrdiny smutky, radosti, obavy, nadšení, štěstí i lásku.

Nezapomenutelným zážitkem se stal nejen luční koník, ale všechny ty nádherné kostýmy i kulisy.
___________________________
Těšínskému divadlu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

10.5.2019 Kočka na rozpálené plechové střeše

V Těšínském divadle jsme zhlédli adaptaci slavného psychologického dramatu, které si získalo přízeň nejen diváků, ale i odborné kritiky.
Originál Tennesseeho Wiliamse, v režii Petra Kracika, pojednává o složitých mezilidských vztazích v jedné rodině. Vzájemné vztahy jsou ovlivněny touhou po bohatství, moci a falši, na druhé straně naprostou lhostejnost a ignorací těchto jevů.
Manželská krize mladých manželů, která vyplývá ze zdánlivého nedorozumění a mučí je oba, je představena neobyčejným způsobem. Hlavní linie pak popisuje skutečnost, jak moc se někdy křižují falešná hrdost a láska.
Celé představení v nás zanechalo dlouhodobý zážitek nejen z výkonu představitelů rolí, ale i z vizuálních efektů probíhajících na scéně.


Těšínskému divadlu děkujeme a těšíme se na příští představení.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

22.3.2019 DENÍK NIČEMY

Co všechno je člověk schopen udělat pro získání vyššího postavení a kariéry je zobrazeno ve výše uvedené hře.
Mladý bezvýznamný šlechtic Glumov dělá všechno proto, aby nabyl výhodné postavení a moc. Je lstivý a chytrý, ale hlavně pokrytecký.

Vyhledává ty „ správné kontakty“ a ví přesně, jak se má kde chovat a komu podlézat. Ovšem píše si deník nejen o sobě, ale také o lidech, kteří mu mají pomoci, a které využívá k vlastnímu prospěchu – a to se mu stane osudným.

Nadčasová hra nás vedla k zamyšlení nad životními prioritami. Těšínskému divadlu moc děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

21.3.2019 Legiovlak v Havířově

U příležitosti 100. výročí čs. legií, jsme se rozhodli navštívit expozici „Legiovlak“.
Těšili jsme se na informace o podobě legionářských vlaků, o životních podmínkách, o bojové činnosti a zvyklostech našich dobrovolníků.
Během komentované prohlídky chlapci shlédli vozy polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Zajímavé byly rovněž dobové stejnokroje, originální exponáty a fotografie na panelech mapujících historii čs. legií.
 
Cílem této expozice, jak plyne z letáků, bylo zaujmout především nejmladší generaci. Můžeme říci, že díky poutavému vyprávění průvodce, se to u naší skupiny podařilo na 100 %. Děkujeme.

autor.av

 
více informací

13.3.2019 Turnaj ve florbale

Pozvánku na florbalový turnaj Polar Street hockey 2019, pro žáky do 13. let jsme rádi přijali.

Losem nám byl určen soupeř ze ZŠ v Hnojníku. Mají tu krásnou tělocvičnu a tak, po společné domluvě, jsme zde sehráli oba dva zápasy.

Kluci z Těrlicka bojovali jako lvi, hráli dobře, leč tým z Hnojníka byl na d naše florbalové síly.

Chlapcům ze ZŠ Hnojník blahopřejeme k vítězství a těšíme se na další sportovní setkání, které jsme si domluvili.
 

Našim chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci.

autor: av


více informací

1.3.2019 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

I letos jsme se vydali do Jeseníků, do lyžařského střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.
  
 

autor:av

více informací

28.2.2019 Exkurze

VOLBA POVOLÁNÍ, je projekt pro vycházející chlapce a přispívá ke zvyšování jejich sociálních kompetencí.
V rámci tohoto projektu jsme navštívili Střední školu v Havířově-Šumbarku na ul. Školní a Střední školu technických oborů v Havířově-Šumbarku na ul. Lidická.


 
Také jsme se vydali do VÚ Ostravy-Hrabůvky a do VÚ Nového Jičína. Jsou to zařízení, která v rámci institucionální péče, umožňují chlapcům přípravu na budoucí povolání.

Poutavým vyprávěním pana ředitele Mgr. Němynáře z Ostravy a pana ředitele Mgr. Urbana z Nového Jičína, chlapci získali konkrétní představu o chodu zařízení, o základních činnostech domova, a jejich volnočasových aktivitách. Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

více informací

6.2.2019 GAZDINA ROBA

Dne 6.2. 2019, v Těšínském divadle, jsme zhlédli hru Gazdina roba, realistické drama z venkovského prostředí, jehož autorkou je Gabriela Preissová.
Společně s hlavní hrdinkou jsme prožívali drama o vášnivé lásce, životě a smrti, o snech a touze, které nebylo možné pod tlakem okolí naplnit. V našich srdcích zůstal smutek tragického osudu hlavní hrdinky.
Ale někdy takový život prostě je …


Děkujeme těšínskému divadlu za nádherný zážitek.

PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

9.11.2018 Kubo, muzikál na lidovou notu

Kubo, stojí na čtyřech tanečních pilířích – na sboru venkovské chasy, na výstupu hrdých romských spoluobčanů, na reji husarů a na něžném svatebním epilogu.
 Jak je v podtitulu psáno, je v něm všechno to dobré, co skýtá lidová tvořivost - pěkné písničky, tanec, láska opětovaná i nenaplněná, drobné intriky i sousedské porozumění.

Užili jsme si nejen nádherných krojů, ale také i písniček – slovenských, slezských, moravských, lidových a samozřejmě tance.

Láska tentokráte vítězí nad lží a hamižností a my jsme byli nadšeni tanečními výkony herců. Děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

8.11.2018 KYTICE

Slezská kytice vykvetla do krásy, i když je uvázána z mrazu a vichřice.
Životní dílo Karla Jaromíra Erbena – sbírka balad, kde častým tématem je vztah matky k dítěti a vztahy milostné, jsme měli možnost zhlédnout v nastudování opavského divadla.

Básně Štědrý večer, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Polednice a Vodník nás opětovně upozornily na spojení člověka s přírodou, touhu pohlédnout do budoucnosti, sobectví a vraždu, zločin, vinu a trest.

Představení se nám moc líbilo, zaujaly nás nejen výkony herců, ale i divadelní kulisy, hudba, zvukové doprovody a v neposlední řadě kostýmy. I když Kytici všichni známe, v napětí jsme zůstávali od začátku do konce.
PhDr. Šárka Pospíchalová


 
více informací

6.11.2018 Stříhali dohola Josefa Kainara

V rámci XVIII. Divadelního festivalu Moravy a Slezska jsme měli možnost zhlédnout úžasnou inscenaci o Josefu Kainarovi, kterou si připravilo Divadlo loutek v Ostravě.
Životní osudy básníka, dramatika, překladatele, ale také i skvělého novináře nám přiblížili nejen herci, ale také i loutky.

A tak jsme byli postupně vtaženi do atmosféry třicátých let dvacátého století a ocitli jsme se v zaniklé ostravské kavárně Savoy, kde jsme se vrátili do doby Kainarova mládí, do časů jeho studií, prvních lásek, veršování a muzicírování. 

Představení se nám všem moc líbilo, loutky byly nepřekonatelné, tak jako i výkony jednotlivých herců. Moc děkujeme.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

26.10.2018 OSM ŽEN

Mohly to být veselé vánoce prožité v kruhu rodinném. Jenže sváteční idylu naruší nalezená mrtvola.
Divadelní hra Osm žen od Roberta Thomase nás zavedla do detektivního prostředí, což je pro divadelní představení neobvyklé.

Vztahy osmi žen k jednomu muži, zavražděnému hned v úvodu hry, se postupně odhalovaly. Takže v závěru, když vystoupila na povrch pravda místo přetvářky, nás překvapilo nečekané rozuzlení.

Děkujeme těšínskému divadlu a zároveň se moc těšíme na divadelní festival.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

15.10.2018 Projekt 72 hodin

Protože nám není lhostejné, v jakém stavu se nachází příroda kolem nás, společně s chlapci jsme se rozhodli, že letos, v rámci Projektu 72 hod., pomůžeme vyčistit okolí přehrady.
Na životním prostředí v Těrlicku, kam jsme zašli společně s chlapci, jsme se domluvili na tom, že úklid břehů – v rámci tohoto projektu, budeme realizovat v Dolním Těrlicku – od hráze před Albrechticemi.

Obecní úřad nám poskytl větší množství pytlů – na směsný odpad, na sklo a na plasty, a domluva byla stvrzena „rukoudáním“ :-)

S chlapci jsme na úklidu břehů Těrlické přehrady pracovali 3 dny (11.10.2018 odpoledne, 12.10.2018  dopoledne, 13.10.2018 dopoledne). V těchto dnech jsme si užili hodně legrace, ale také odvedli velký kus práce.

Bylo sesbíráno a naplněno:
16 ks pytlů na plast (žluté),
6 ks pytlů na sklo (modré),
4 ks pytlů na směsný odpad (černé),
5 ks pneumatik.
 

Za odvedenou práci se jim u nás v domově, od našich pedagogů, dostalo velkého uznání, domníváme se, že svým počinem pomohli zkrášlit břehy Těrlické přehrady a pomohli přírodě, když sesbírali pohozené odpadky…

ale obzvláště, zažili ocenění za nezištnou pomoc od rybářů, které jsme během těch tří dnů potkávali (těmto chlapcům se toho příliš nedostávalo), a zažili pocit uspokojení a radost s dobře odvedené práce.

Když jsme si pak o tom s chlapci povídali, dle jejich slov, tohle stálo za to…
autor: av


více informací

< <     4/2020     > >
NePoÚtStČtSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30