Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

« Předchozí 1 2 3 4 Další »

11.9.2015 František z Assisi

Prázdniny utekly jak voda a my jsme se opět vrátili do školních lavic. Je pravdou, že jsme se už všichni i trochu těšili, a to jsme ještě netušili, že nás čeká v pátek 11. září, dárek v podobě divadelního představení.
Veřejná generálka František z Assisi nás přiměla k zamyšlení, co je v životě podstatné.

Chování a jednání Františka nám potvrdilo, že se během svého života člověk mění. Hlavní hrdina po bezstarostném a výstředním mládí dochází k poznání, že jeho životní cesta je někde jinde. A tak našel své poslání v chudobě, lásce, víře a službě Kristu.


 
Společně s chlapci jsme ještě dlouho rozebírali tento životní příběh v muzikálovém zpracování, jenž v nás zanechal nezapomenutelný a hluboký zážitek.

Děkujeme.                                                                                       PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry František z Assisi použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1435839179 

více informací

11.9.2015 Trojhalí Karolina

Po loňské účasti, na velmi pestrém programu v Trojhalí Karolina, jsme se ani chvíli nerozmýšleli a pozvání organizátorů přijali.
V zábavně sportovním programu nebyly některé atrakce, které jsme si užili v loňském roce, za to jsme si z nabízeného repertoáru otestovali většinu toho, co organizátoři připravili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velký adrenalinový zážitek nabízel gyroskop a houpačka. Už jen samotné nasednutí na tuto atrakci vzbuzovalo respekt, no a přiznejme si, i trochu obavy.
 
 
 

Děkujeme všem instruktorům, kteří nám umožnili prožít nevšední zážitky.

 
 
autor: av


 
více informací

24.6.2015 Hrátky s čertem – kouzelná pohádka v muzikálové podobě

Pohádková komedie patří dodnes k nezapomenutelným diváckým bonbónkům.
Tentokrát jsme měli, společně s herci, možnost zúčastnit se pohádkového dopoledne. Komu se naskytne příležitost tančit s čerty, kreslit s kouzelnou vílou nebo trefit se do plechovek za přítomnosti indiána.

   
 
 

Bylo to moc hezké rozloučení s celoročním projektem „ Divadlo nás baví“. Děkujeme všem zaměstnancům divadla a těšíme se na další spolupráci.
autor. PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

12.6.2015 Prevence dává naději

Hledání pozitivních alternativ a práce s vlastní zodpovědností, byl nejcennější přínos společných aktivit.
    
školní metodik prevence

více informací

1.6.2015 Den dětí v Těrlicku

Den dětí je pro každého z nás vždy prima svátek. Tento rok jsme jej oslavili, jak jinak než, tradičně netradičními hrami.
 
  
 
 
 
 
  
 
Nad sportovní kláním bdělo oko velmi laskavé paní učitelky, která zároveň prohlásila, že atleti sportovní výsledky dosáhli v duchu fair play.
av

více informací

19.5.2015 Setkání s hraběnkou z Wessexu.

Jménem ředitele DofE, Ondřeje Lochmana, jsme byli pozváni do Prahy, na akci, na které jsme měli tu čest setkat se s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu, GCVO, globální ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Setkání proběhlo 19. května 2015 od 16:00 hod., v prostorech Gymnázia Duhovka v Praze, kde hraběnka z Wessexu byla čestným hostem.


Nejdříve k našemu stánku zavítali pan Vágner, světoznámý cestovatel a pan Jiří Zrůst, ředitel Macquarie Infrastructure and Real Assets a předseda správní rady DofE. Oba se zajímali o dění v Těrlicku, chlapci se pochlubili svými výsledky v jednotlivých sekcích v rámci programu. Oba pány oslovila jak služba, tak dosažené sportovní výkony v atletice, jíž se oba chlapci věnují.

 

Pak přišla dlouho očekávaná chvíle - setkání s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu.

 

Hraběnka, nad fotografiemi prezentující naši pestrou a dlouholetou činnost, se zajímala o naše další plány. S Jardou a Tomášem krátce pohovořila o jejich úspěších. Pochlubili jsme se našim „zlatým“ účastníkem Milanem, který převzal ocenění z rukou prince Edworda, manžela paní hraběnky a také zorganizováním mezinárodní konference Youth at Risk v Těrlicku, kde se setkalo 26 pracovníků s mládeží z 15 zemí celého světa (např. Izrael, Palestina, Libanon, Jordánsko, Malta, Turecko, Finsko atd.). 
 
 
Hraběnka z Wessexu ocenila naše úsilí a popřála všem do Těrlicka hodně štěstí a úspěchu.
autor: av

více informací

22.4.2015 Poněkud zasněžená romance

Je pravda, že příběh muzikálu je poměrně jednoduchý, ale umocňuje ho skvělá hudba Glenna Millera.
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli ve čtyřicátých letech 20. století. Dobovou atmosféru umocnila skvělá hudba Glenna Millera a okouzlující kostýmy hereček. Jednoduchý příběh nám zpestřil pan režisér, a tak jsme měli možnost poprvé zhlédnout, jak to vypadá, když se herci připravují na představení. Přestože jsme z časových důvodů neviděli druhou část hry, představení se nám líbilo, a proto si určitě nenecháme ujít v budoucnosti tento romantický příběh.

Těšínskému divadlu za zážitek moc děkujeme.

PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

3.4.2015 Velikonoční lavička

Osmý ročník tradiční valentýnské soutěže ve zvedání činky - bench press provázela nebývale velká nemocnost a tak jsme se rozhodli, že sportovní poměřování sil ve vzpírání činky uspořádáme na velikonoce.
Pravidla soutěže jsou chlapcům všeobecně známá a tak po poučení o bezpečnosti a rozcvičce jsme začali s vlastním poměřováním sil.

Začali jsme od nejnižší hmotnostní kategorie. Za asistence komisaře se na čince postupně střídali borci, usilující o vítězství.

V tělocvičně vládla vynikající atmosféra a favorité soutěže se zájmem sledovali výkony svých soupeřů.

Tak jak rostla hmotnost činky, zvyšovalo se skandování, chlapci se povzbuzovali a po úspěšném pokusu si blahopřáli.Hmotnost činky se vyšplhala až na neuvěřitelných 82kg. K této hmotnosti a zároveň poslednímu pokusu byl pozván Jaroslav. K úspěchu jej povzbuzovali všichni chlapci.

Byl si dobře vědom toho, že chce-li tuto soutěž vyhrát, musí toto břemeno zvednout. Chvíle soustředění… a za mohutného povzbuzování se Jaroslav opřel do činky.

82 kg bylo pokořeno a Jaroslav se stal vítězem tohoto ročníku.


Výkony soutěžících byly úchvatné, a bez nadsázky lze říci, že v mnoha případech překonávali sami sebe.


Celá soutěž proběhla v duchu fair play a všichni soutěžící borci přijali výzvu k dalšímu sportovnímu zápolení.
Pro více informací klikni ZDE                                                                                    autor: av

více informací

13.3.2015 Poslední bruslení

Poslední bruslení v tomto školním roce jsme si nemohli nechat ujít.
Stadión byl téměř prázdný a tak ledová plocha nás přímo vybízela k různým hrátkám. Chvíli jsme jen tak kroužili, pak hráli na honěnou, povídali si a vůbec, dobře jsme se bavili.

Spousty legrace jsme si užili „s mašinkou“ a poslední síly jsme vložili do závodu – kdo nejrychleji přejede ledovou plochu. Vyhrál náš kamarád, kterého jsme zde potkali, ale jinak to bylo velmi těsný.
 
autor: av

více informací

6.3.2015 Mnoho povyku pro nic

Je málo lidí, kteří by nezaznamenali za svůj život jméno dramatika Williama Shakespeara.
Jeho hry jsou nadčasové a stále dovedou oslovit diváky.

Tuto zápletkovou komedii, jsme měli možnost s chlapci zhlédnout v Těšínském divadle.

Hra nás přiměla k přemýšlení, jakou roli v životě může zastávat pomluva, nenávist, intriky, lež a láska.

Nejvíce se nám zalíbilo milostné zápolení dvojice Benedika a Beatrice, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, vtipem a citovou bohatostí rozesmáli všechny diváky.

Děkujeme za krásný zážitek.
-----------------------

Na návštěvu kulturního stánku jsme se jaksepatří připravili – vhodně oblékli a dobře posilnili…


O přestávce, ve výstavní síni...


A už se těšíme na hru „Komická vystoupení“ v podání tři bratrů…
-----------------------
                                                                                                 PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Mnoho povyku pro nic je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1406629307
více informací

2.3.2015 Jsme Zelená škola

 Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola....
 Zapojení umožňuje jak žákům, tak učitelům a zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou také návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Autor: DS


více informací

20.2.2015 Dopoledne na bruslích

Oprášili jsme brusle a vzhůru na led!
V pátek, 20.2.2015, před jarními prázdninami, jsme využili nabídky společnosti SSRZ Havířov – zimní stadion a s chlapci jsme si šli zabruslit.

Sešlo se zde poměrně dost i jiných škol a tak o zábavu a nové kamarády anebo kamarádky nebyla nouze. Dopoledne, za doprovodu hudby, příjemně uplynulo a čas strávený pohybem, bezesporu, všem prospěl.

Pořadatelům SSRZ děkujeme.                                                                       autor: av & ds


více informací

17.2.2015 Účast na okresním kole zeměpisné olympiády

 V úterý se  T. Bříz a S. Porembski zúčastnili  okresního kola v zeměpisné olympiádě, pořádaného Juventusem Karviná.
 
více informací

9.2.2015 Popelka

Kdo by neznal pohádku Popelka. Každý z nás ji nejen četl, ale i viděl nejedno filmové zpracování.
My jsme byli moc zvědavi na pohádku v podání herců těšínského divadla. A opravdu jsme si to užili, pohádka se nám moc líbila a děkujeme, že jsme ji mohli v podobě muzikálu zhlédnout a oživit si, že dobro, spravedlnost, pravda a láska vždy v této klasické pohádce zvítězí.

Ani o přestávce jsme se nenudili, využili jsme ji k posezení a povídání a bylo nám spolu moc dobře. Nicméně, s radostným očekáváním jsme se těšili na další zápletku velmi známé pohádky.

 
A jak už to v pohádkách bývá, Popelka se setkala se svým princem a dobro zvítězilo nad zlem. 

Třešničkou na dortu byly texty Michaela Prostějovského a hudba Zdeňka Bartáka.

Moc děkujeme za příjemný zážitek. 
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Popelka je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1251880575

 
více informací

10.1.2015 Čarodějky ze Salemu

Co dokáže nenávist, strach a pomsta – to jsme mohli zhlédnout v divadelní hře Čarodějky ze Salemu v podání těšínských herců.
Když jsme si uvědomili, že divadelní hra čerpá ze skutečných událostí, ke kterým došlo v roce 1692 v americkém městečku Salem, měli jsme husí kůži.

Z celkem nevinného tance dívek v lese, které si chtěly přičarovat chlapce podle svých přání, se roztáčí hon na čarodějnice, ve kterém hlavní úlohu hraje dívka Abigail, která dokáže manipulovat s ostatními dívkami a využívá celé situace k pomstě.

A tak obviňuje nevinné, což vyvolá řetězovou reakci a v železech končí stále více lidí odsouzených na smrt.

Sugestivní podání dramatického příběhu bylo opravdu jedinečné. Možná trošinku zveličujeme ve vychvalování tohoto snímku, ale my jej bereme za absolutní špičku.
 
Hercům a Těšínskému divadlu děkujeme za možnost zhlédnout historické drama, jenž nás naprosto uchvátilo a nadchlo.
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Čarodějky ze Salemu je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry&kat=1


 
více informací

< <     10/2019     > >
NePoÚtStČtSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31