Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

3.4.2015 Velikonoční lavička

Osmý ročník tradiční valentýnské soutěže ve zvedání činky - bench press provázela nebývale velká nemocnost a tak jsme se rozhodli, že sportovní poměřování sil ve vzpírání činky uspořádáme na velikonoce.
Pravidla soutěže jsou chlapcům všeobecně známá a tak po poučení o bezpečnosti a rozcvičce jsme začali s vlastním poměřováním sil.

Začali jsme od nejnižší hmotnostní kategorie. Za asistence komisaře se na čince postupně střídali borci, usilující o vítězství.

V tělocvičně vládla vynikající atmosféra a favorité soutěže se zájmem sledovali výkony svých soupeřů.

Tak jak rostla hmotnost činky, zvyšovalo se skandování, chlapci se povzbuzovali a po úspěšném pokusu si blahopřáli.Hmotnost činky se vyšplhala až na neuvěřitelných 82kg. K této hmotnosti a zároveň poslednímu pokusu byl pozván Jaroslav. K úspěchu jej povzbuzovali všichni chlapci.

Byl si dobře vědom toho, že chce-li tuto soutěž vyhrát, musí toto břemeno zvednout. Chvíle soustředění… a za mohutného povzbuzování se Jaroslav opřel do činky.

82 kg bylo pokořeno a Jaroslav se stal vítězem tohoto ročníku.


Výkony soutěžících byly úchvatné, a bez nadsázky lze říci, že v mnoha případech překonávali sami sebe.


Celá soutěž proběhla v duchu fair play a všichni soutěžící borci přijali výzvu k dalšímu sportovnímu zápolení.
Pro více informací klikni ZDE                                                                                    autor: av

více informací

13.3.2015 Poslední bruslení

Poslední bruslení v tomto školním roce jsme si nemohli nechat ujít.
Stadión byl téměř prázdný a tak ledová plocha nás přímo vybízela k různým hrátkám. Chvíli jsme jen tak kroužili, pak hráli na honěnou, povídali si a vůbec, dobře jsme se bavili.

Spousty legrace jsme si užili „s mašinkou“ a poslední síly jsme vložili do závodu – kdo nejrychleji přejede ledovou plochu. Vyhrál náš kamarád, kterého jsme zde potkali, ale jinak to bylo velmi těsný.
 
autor: av

více informací

6.3.2015 Mnoho povyku pro nic

Je málo lidí, kteří by nezaznamenali za svůj život jméno dramatika Williama Shakespeara.
Jeho hry jsou nadčasové a stále dovedou oslovit diváky.

Tuto zápletkovou komedii, jsme měli možnost s chlapci zhlédnout v Těšínském divadle.

Hra nás přiměla k přemýšlení, jakou roli v životě může zastávat pomluva, nenávist, intriky, lež a láska.

Nejvíce se nám zalíbilo milostné zápolení dvojice Benedika a Beatrice, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, vtipem a citovou bohatostí rozesmáli všechny diváky.

Děkujeme za krásný zážitek.
-----------------------

Na návštěvu kulturního stánku jsme se jaksepatří připravili – vhodně oblékli a dobře posilnili…


O přestávce, ve výstavní síni...


A už se těšíme na hru „Komická vystoupení“ v podání tři bratrů…
-----------------------
                                                                                                 PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Mnoho povyku pro nic je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1406629307
více informací

2.3.2015 Jsme Zelená škola

 Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola....
 Zapojení umožňuje jak žákům, tak učitelům a zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou také návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Autor: DS


více informací

20.2.2015 Dopoledne na bruslích

Oprášili jsme brusle a vzhůru na led!
V pátek, 20.2.2015, před jarními prázdninami, jsme využili nabídky společnosti SSRZ Havířov – zimní stadion a s chlapci jsme si šli zabruslit.

Sešlo se zde poměrně dost i jiných škol a tak o zábavu a nové kamarády anebo kamarádky nebyla nouze. Dopoledne, za doprovodu hudby, příjemně uplynulo a čas strávený pohybem, bezesporu, všem prospěl.

Pořadatelům SSRZ děkujeme.                                                                       autor: av & ds


více informací

17.2.2015 Účast na okresním kole zeměpisné olympiády

 V úterý se  T. Bříz a S. Porembski zúčastnili  okresního kola v zeměpisné olympiádě, pořádaného Juventusem Karviná.
 
více informací

9.2.2015 Popelka

Kdo by neznal pohádku Popelka. Každý z nás ji nejen četl, ale i viděl nejedno filmové zpracování.
My jsme byli moc zvědavi na pohádku v podání herců těšínského divadla. A opravdu jsme si to užili, pohádka se nám moc líbila a děkujeme, že jsme ji mohli v podobě muzikálu zhlédnout a oživit si, že dobro, spravedlnost, pravda a láska vždy v této klasické pohádce zvítězí.

Ani o přestávce jsme se nenudili, využili jsme ji k posezení a povídání a bylo nám spolu moc dobře. Nicméně, s radostným očekáváním jsme se těšili na další zápletku velmi známé pohádky.

 
A jak už to v pohádkách bývá, Popelka se setkala se svým princem a dobro zvítězilo nad zlem. 

Třešničkou na dortu byly texty Michaela Prostějovského a hudba Zdeňka Bartáka.

Moc děkujeme za příjemný zážitek. 
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Popelka je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1251880575

 
více informací

10.1.2015 Čarodějky ze Salemu

Co dokáže nenávist, strach a pomsta – to jsme mohli zhlédnout v divadelní hře Čarodějky ze Salemu v podání těšínských herců.
Když jsme si uvědomili, že divadelní hra čerpá ze skutečných událostí, ke kterým došlo v roce 1692 v americkém městečku Salem, měli jsme husí kůži.

Z celkem nevinného tance dívek v lese, které si chtěly přičarovat chlapce podle svých přání, se roztáčí hon na čarodějnice, ve kterém hlavní úlohu hraje dívka Abigail, která dokáže manipulovat s ostatními dívkami a využívá celé situace k pomstě.

A tak obviňuje nevinné, což vyvolá řetězovou reakci a v železech končí stále více lidí odsouzených na smrt.

Sugestivní podání dramatického příběhu bylo opravdu jedinečné. Možná trošinku zveličujeme ve vychvalování tohoto snímku, ale my jej bereme za absolutní špičku.
 
Hercům a Těšínskému divadlu děkujeme za možnost zhlédnout historické drama, jenž nás naprosto uchvátilo a nadchlo.
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Čarodějky ze Salemu je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry&kat=1


 
více informací

17.12.2014 Balet Louskáček

Celý prosinec jsme se moc těšili na baletní pohádku o dvou jednáních Louskáček, od Petra Iljiče Čajkovského. Představení se uskutečnilo 17.12.2014 v historické budově Národního divadla v Praze.
Příběh vypráví o kouzlu Vánoc, které proměňuje lidi v pohádkové bytosti, toužící po idylickém dobrodružství.
 

 
Ovšem, vše je jen sen, v krásné sváteční atmosféře Štědrého večera.

Tato vánoční pohádka s kouzelnou hudbou nás dospělé i děti chytla za srdíčka a zpříjemnila nám nejoblíbenější svátky roku.

Interiér Národního divadla chlapce okouzlil, věřím, že tento zážitek už zůstane v jejich vědomí navždy. 


 
S chlapci jsme prošli "Václavákem" tam a zpět, prohlédli jsme si Karlův most, zastavili se u barokní sochy Jana Nepomuckého a přáli jsme si přání, samozřejmě jsme ho nemohli prozradit, aby se kouzlo neporušilo.Obdivovali jsme vánoční výzdobu, na Staroměstském náměstí jsme se zastavili u vánočního stromu s Betlémem, také u dvaceti sedmi křížů, kde si chlapci vyslechli výklad k historické události 27 českých "pánů", a dál jsme nasávali sváteční atmosféru.
V 18:00hod jsme stáli u Pražského orloje, a někteří chlapci, prvně v životě, viděli v činnosti tento středověký stroj času. A pak už následovala cesta domů, návrat do všedních, ale zase jinak hezkých dnů.
 
Charitativní představení zajistil jako dar dětem Palatajkov spol. s r.o

Děkujeme.                  PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

15.12.2014 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

Také letos, díky báječnému sponzorskému daru firmy Goma,
jsme měli možnost vyjet do známého lyžařského střediska Branná.
Program pobytu, již tradičně, bývá velmi pestrý. Chlapci měli možnost seznámit se se zimními sporty, s prevencí rizik v horském prostředí a první pomocí, s lyžováním na běžkách a sjezdových lyžích ve středisku Branná, na programu byly společenské stolní hry, stavění sněhuláků, a pomyslnou třešničkou celého programu byl závod – Velký slalom o malou čokoládu.

Díky kolektivní spolupráci měli chlapci možnost posunout si hranice svých možností a vytvořit si tak nové hodnoty, které mají základ právě v zážitku v přírodě, v dobrodružství s kamarády a svými pedagogy.

Na rozloučenou a jako výraz poděkování za péči, kterou nám zde věnovali, jsme před hotelem Brans postavili velkého sněhuláka.

Václavík & Vodákvíce informací

6.11.2014 Kometa

V rámci 14. FESTIVALU DIVADEL MORAVY A SLEZSKA jsme zhlédli představení opavské scény Kometa.
Každý člověk má své sny.  To,  zda se mu vždy splní, záleží nejen na vůli,  ale také i na
jiných okolnostech. A tak, když na noční obloze vidíme padající hvězdu, věříme ve štěstí, které nám pomůže náš sen splnit. Podle autorky Justiny del Corte je Kometa komedie o pomíjivosti a o tom, že štěstí jejích hrdinů je pouhou iluzí.Pozorně jsme sledovali, jak se vyvíjel příběh na scéně a v koutku duše jsme měli také svá osobní přání, ale aby se splnila jsou uloženy v naší třinácté komnatě, o které se nemluví ani nepíše. Všechno ukáže čas…

Moc děkujeme za představení, kde jsme se mohli zamyslet nad životem a smrtí, láskou a nenávisti, přátelstvím, domovem, věrností a nadějí. 
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

24.10.2014 Florbal Cup 2014

Dne 24.10. 2014 proběhl v Městské sportovní hale v Havířově sedmý ročník turnaje ve florbalu "Florbal Cup 2014" pořádaný Dětským domovem v Havířově.


Turnaj začal s mírným zpožděním. Poté co přijeli hráči z Karviné, zjistili jsme, že i když zde nejsou všechna mužstva, nachází se zde celá finálová trojce z minulých ročníků. Ale my jsme kluci s bojovným srdcem a s hvizdem rozhodčích jsme si to rozdali na hřišti s Karvinou, Havířovem a poté s Melčí. Drželi jsme se statečně, hráli obětavě, ale herním projevem jsme jim nestačili.O přestávce proběhla dovednostní soutěž – střelba na branku. Snažili jsme se, ale štěstěna nám nebyla nakloněna ani v této disciplíně. Nevadí, na turnaji jsme si užili báječné chvíle a potkali spoustu kamarádů.

Vítězům z Hrabůvky blahopřejeme a organizátorům z Dětského domově v Havířově děkujeme za skvěle připravenou soutěž.
 
 
 
A kdo ví, třeba příští ročník budeme putovní pohár držet v rukou my. Tohle mužstvo – s bojovností a kolektivní soudržností – má k tomu dobré předpoklady.


autor: av
 

více informací

10.10.2014 Očista břehů Těrlické přehrady

Náš Dětský domov se školou se zapojil do projektu 72. hodin dobrovolnických aktivit.
Přehrada – od bývalého vodáckého klubu pod benzínovou pumpou, až po první kotvící bod lyžařského vleku – prošla očistou. Malou komplikací byly vylité břehy, ale i tuto lapálii jsme zvládli a nakonec jsme na tomto úseku sesbírali odpadky do 19 plastových pytlů.
 
Tento úsek je součástí turistická stezky, jež patří k vyhledávaným turistickým místům. Našim cílem bylo pomoci přírodě od odpadků (sklo, plast, plechovky) se kterými si sama neporadí.

Do akce se zapojilo sedm našich chlapců a krom dobrého pocitu z odvedené práce byli odměněni i několikerým poděkováním od rybářů, které jsme zde potkali.
autor: av
Pro více informací o projektu 72. hodin klikni ZDE 


 
více informací

19.9.2014 „Muž má svou vůli, ale žena svou metodu.“

Je až neuvěřitelné, jaké trampoty může zažít mladý muž, který zatouží po dámské společnosti.
Divadelní představení „ Penzion pro svobodné pány „mělo neskutečnou atmosféru. Komedie o tom, kdy do velmi solidního penzionu pro pány, kam dámy přístup nemají, přivede chtivý nájemník dámskou návštěvu, nás opravdu zaujala. Zatímco on touží po zážitku časově limitovaném, ona počítá s vážným pokračováním a nechce pochopit, že přišel čas odchodu. Rozmarná slečna Anděla navodila příval zapeklitých situací, kterými dosáhla svého. A tak jsme se na vlastní oči přesvědčili, že je to velká legrace. A kolotoč nejneuvěřitelnějších událostí se rozjíždí… 
 

...a my jsme si to opravdu užili. Jak už nám citát napovídá, žena téměř vždy dosáhne svého a platí to i v tomto případě.
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z představení Smrtelná vražda jsou použity z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1223033814 

více informací

12.9.2014 Sportovní centrum Trojhalí Karolina

Trojhalí Karolína nabídlo ve dnech 12.-14. 9.2014 širokou paletu netradiční sportů a rozličných činností.
 
 

Dlouho jsme neváhali a pozvání jsme přijali. Program byl připraven tak, aby se mohly zapojit děti všech věkových kategorií s různorodou fyzickou zdatností, k akcím nás zval moderátor Aleš Valenta a tak jsme se nenechali dlouho přemlouvat a z nabízených možností jsme jich spousty využili.
      
Děkujeme Petru Šnejdarovi, výkonnému ředitel TROJHALÍ KAROLINA a všem instruktorům, kteří nám umožnili prožít nevšední zážitky.
St & Vo

 
více informací

23.5.2014 Charleyova teta

Člověk míní - láska mění
Divadelní sezónu jsme ukončili komedií Charleyova teta. Tak jak to bývá, nechyběla láska, řada vtipných zápletek a nakonec si našli svého partnera všichni zamilováni.
 
 
Jelikož se jednalo o veřejnou generálku, virtuální potlesk posíláme touto cestou.

Moc děkujeme, a už se těšíme na příští sezónu.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

14.3.2014 Vrahem není zahradník

Smrtelná vražda je název divadelní hry, kterou jsme zhlédli 14.3. 2014 prostřednictvím generálky v Těšínském divadle.

Jak už název napovídá, jde o příběh detektivní, ve kterém se střídají překvapivé zápletky a vtipné dialogy, které jsou dílem amerického herce a dramatika Davida Foleye. 

V napětí jsme byli od začátku do konce, i když to tady moc nevypadá.Celý příběh se odehrával v luxusním apartmá
na Manhattanu.
Nikdo se v tomto okamžiku nenadál, že se jedná o spojence.
 

Opravdu nečekané rozuzlení, žena opětovně vyzrála nad dvěma chamtivými muži. 
 


 

 Hra byla plná překvapivých zvratů a napětí trvalo až do poslední minuty. Děkujeme a brzy nashledanou.

PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z představení Smrtelná vražda jsou použity z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1366709630  


více informací

6.2.2014 Dědeček automobil

Půvabná novela Adolfa Branalda, pojednávací o počátcích automobilového sportu u nás.
Radek Baláš, který patří ke špičkám muzikálové tvorby u nás, inspirován knihou i filmem, napsal muzikál "Dědeček automobil" s hudbou George Gershwina, kterou otextoval Jiří Suchý.
  
V okamžiku, kdy jsme zjistili, že 6. února 2014 můžeme přijít na toto představení, nemohli jsme se dočkat.
 
Konečně třetí zvonění a před námi se začal odvíjet příběh vývoje aut
z dílny Laurin a Klement.
 
Nechyběla ani romantická láska mezi českým mechanikem a půvabnou Nanette.
 
Skvělé byly cyklistické závody ve Francii.
 
 Jelikož jsme získali místa v první řadě,
někteří z nás měli štěstí a dostali sladkou pozornost od účinkujících herců. 
 
S našimi chlapci jsme si muzikál opravdu užili a bylo nám líto, že vyprávění starého pána končí.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová
 
Fotografie z představení Dědeček automobil jsou použity z webové stránky:
 


 
více informací

22.1.2014 Don Juan

Občas se stane, že postavy klasických divadelních her přejdou do života a stávají se symboly čehosi. Stejný osud potkal Moliérova Dona Juana.
Dnes je jeho jméno synonymem označujícím milovníka žen, který tuto vlastnost nadužívá více, než je zvykem. Divadelní hru o člověku, který překračuje všechny hranice, jsme si s chlapci nemohli nechat ujít.

V titulní roli se nám představil Ondřej Frydrych při veřejné generálce dne 22. ledna 2014 v Těšínském divadle.
 
Don Juan si užívá života bez výraznějšího cíle, uspokojuje jen své potřeby, na druhé se neohlíží.
 
Je vášnivý svůdce žen. Všechny úspěšně dobývá, všem slibuje manželství...
 
 ... ale žádné nedokáže zůstat věrný, neboť ho „uchvacuje krása všude, kde na ni narazí“.
 
Don Juan překračuje další a další morální hranice, až se stane i pokrytcem, aby mohl skrývat své přečiny za rouškou zbožnosti a počestnosti. Ale ve skutečnosti na nic nevěří... Nedá ani na naléhání otce Dona Louise, aby se napravil a zachránil se tak před svou zkázou. Tato Moliérova komedie je stále aktuální.

Těšínskému divadlu, za možnost zhlédnout vrcholnou komedii velikána světového divadla, velmi děkujeme. Domů jsme si odvezli nevšední zážitek.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Don Juan jsou použity z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1366709593&scena=1 


 
více informací

9.12.2013 Hrátky s čertem

Předvánoční atmosféra nás plně zasáhla prostřednictvím divadelní hry Jana Drdy – Hrátky s čertem.

Pohádkové hry Jana Drdy jsou známy poměrně širokému okruhu diváků. Je v nich humor, poezie a většinou, jak už to v pohádkách bývá, vítězí v nich dobro nad zlem. 

 

Půvabná pohádková komedie o vysloužilém vojákovi, dvou pošetilých dívkách a ďábelském mámení, si získala naše srdíčka. 

  

Martinu Kabátovi jsme celou dobu přáli, aby se mu vydařilo vdavekchtivé dívky vytrhnout z moci pekelné. 

 

A jak už to v pohádkách bývá, Martin se pro nás stal hrdinou, dobro zvítězilo nad zlem a my jsme si užili spousty legrace a odvezli si poučení o tom..., 
                                                                         že s čerty neradno si něco začínat...

  

 PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Hrátky s čertem jsou použity z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1176499933&scena=1 


 

více informací

< <     4/2019     > >
NePoÚtStČtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30