Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

25.10.2016 Velký, předprázdninový, turnaj ve stolním tenise

Na turnaji, kde si zahraje „každý s každým“ se všichni chlapci velmi těšili. A  také  jsme  i  hodně  trénovali  –   techniku   podání,   smečování   a   bloky,   pilovali   jsme forhend  a samozřejmě  i  bekhend.
Dne 25.10.2016, hned po velké přestávce, jsme se sešli v tělocvičně. Po úvodním slově o pravidlech stolního tenisu, poučení o bezpečnosti a informacích o způsobu, jakým se turnaj odehraje, byli chlapci rozlosování k prvním zápasům.
 

 
K vidění byly fantastické zápasy a neočekávané okamžiky, kdy favorité byli poraženi hráči, od kterých by to nikdo neočekával.

V tělocvičně bylo cítit napětí, chlapci svým sportovním soupeřům nedali nic zadarmo. Občas bylo slyšet, že vzplály emoce, ale vesměs se hrálo v poklidné atmosféře a v duchu fair play. 
 


Ten den jsme odehráli ke stovce zápasů, nicméně, na finále si budeme muset ještě chvilku počkat. Ale, nebude to dlouho trvat  :-)Jakmile se chlapci vrátí z podzimních prázdnin, rozhodčí zasednou ke stolům, hráči uchopí své pálky, a jdeme na to…

 
LV & ZŽ & AV


více informací

14.10.2016 Den otevřených dveří

Rok se s rokem sešel a ze SŠTO v Havířově přišla nabídka k návštěvě školy, kde prezentovali nabídku učebních oborů pro žáky základních škol.
V pátek, 14.10.2016 SOŠ Lidická pořádala „Den otevřených dveří“ s ukázkami jednotlivých učebních oborů, pro vycházející žáky.

Exkurzí nás prováděli dva studenti, a stejně jako loni, měli jsme možnost spoustu věcí si vyzkoušet, tak říkajíc – osahat.

Ruční a strojové zpracování plechu

Zde si chlapci mohli vyrobit píšťalku a krabičku.Zednické práce

Chlapci si mohli vyzkoušet řezání kachliček.  

Instalatérské práce
U tohoto oboru mohou chlapci získat i svářečský průkaz.


   
 Velkou pozornost vzbudily kominické práce, zejména jejich technika.

Škola hrou... J.A. Komenský by měl radost ...

 
Velmi zajímavé to bylo v autodílně.
  

Na exkurzi nám ještě představili tesařské a truhlářské práce a také to bylo velmi zajímavé. Naši chlapci byli spokojeni, máme námět k přemýšlení o tom, jak se svou budoucností naložit.
autor:av


více informací

16.9.2016 Legiovlak v Českém Těšíně

V pátek 16. září jsme navštívili s žáky naší ZŠ výstavu Legiovlaku v Českém Těšíně. Byla to jednadvacátá zastávka vlaku po městech České republiky.
Legiovlak se skládá z 12 zrekonstruovaných vagonů, kterými se čs. legionáři přepravovali v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále, kde nezřídka bojovali s bolševiky. S historii čs. legií nás seznámili a provedli legionáři v dobových stejnokrojích, což historický výklad ještě umocnilo. Žáky nejvíce zaujaly jednotlivě zrekonstruované vozy, především pak vůz polní pošty, obrněný a zdravotní vůz.

více informací

28.6.2016 Zlatovláska

Oblíbenou hudební pohádku o tom, jak dobrosrdečný Jiřík porozuměl řeči zvířat a získal lásku krásné panny, zná snad každé dítě.
Ruku na srdce - kdo z nás si dnes udělá čas na to, sednout si a zasnít se. Snění, i v dnešní uspěchané době je žádoucí, neboť je součástí rozvoje lidské osobnosti.
 
My jsme si dnes čas udělali, a pak, klasická pohádka plná písní a fantazie, nás všechny znova okouzlila a zároveň se stala krásným zakončením školního roku 2015/2016.

Děkujeme těšínskému divadlu za možnosti, které nám poskytuje a za nesmazatelné zážitky, které mohou naše děti díky vám prožívat.
 

 
 
Těšíme se na příští sezónu.                                PhDr. Šárka Pospíchalová
 

 
více informací

24.6.2016 Čtení pomáhá

Naši žáci, jsou již druhým rokem zapojeni do projektu „Čtení pomáhá“. Jedná se o unikátní projekt, který vede děti ke čtení i pomoci druhým.
Do projektu se od začátku školního roku zapojilo aktivně 14 chlapců. Žáci přečetli a úspěšně složili testy ze 129 knih. To znamená, že na charitu vložili 6 450 korun.

Mimo příspěvky na charitu, obohacujeme sami sebe, svůj vnitřní svět, spolupracujeme, ale také soutěžíme mezi sebou v počtu přečtených knížek.

Přeji všem čtenářům, i těm, kteří se odhodlají začít a připojí se k nám, hodně nevšedních a krásných zážitků z přečtených knih.
PhDr. Šárka Pospíchalová
více informací

6.6.2016 Ukaž, co umíš

Protože, se stavebnicí Merkur se každý rád baví, rozhodli jsme k uspořádání soutěže - sestavení modelu.
Podmínkou bylo, aby stavebnicový model měl alespoň dvě pohyblivé části.

Bylo těžké rozhodnout o vítězi, neboť všechny modely byly velmi zajímavé.


Nakonec, zvítězili všichni, neboť smysluplně využili svého času, bavili se a také se něco i naučili – o plánování, o konstrukci, montáži…
av

více informací

3.5.2016 Nikdo není dokonalý - Nobody is perfect

Závěrečná věta divadelní hry, která se vryla nám všem nesmazatelně do paměti.
Hru Sugar aneb Někdo to rád horké, není třeba sáhodlouze představovat. Bláznivou komedii, plnou zvratů a nečekaných událostí, zná téměř každý.

V podání těšínského divadla jsme měli možnost prožít nevšední dopoledne, zpestřené vtipnými dialogy, swingovou hudbou a nepřehlédnutelnými kostýmy.

Děkujeme všem zaměstnancům a zvlášť hercům za nezapomenutelný zážitek.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

31.3.2016 Ferda Mravenec

Pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory.
Na chvíli jsme se stali součásti mikrosvěta Ferdy mravence, který si poradí s pracemi všeho druhu, dokáže rozveselit rodinu malých ploštiček, zapřáhnout do kočáru pana Hlemýždě, ochočit si pro svou milovanou Berušku zeleného koníka, uniknout různým nebezpečím a tak, jak to v pohádkách bývá pomoci všem v nesnázích. Samozřejmě nemůžeme opomenout brouka Pytlíka, krásnou stonožku a tančícího pavoučka.

Představení Ferda Mravenec v podání těšínského divadla se nám moc líbilo. Děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

9.2.2016 Tři sestry

Příběh se váže k osudu jednotlivých postav, zejména sourozenců Prozorovových.
Základním kamenem textu je touha všech postav po útěku ze současného života. Tato touha se váže ke vzdálenému městu Moskvě, lásce, manželství, nalezení smyslu života v práci atd. Avšak postavy děje nejsou schopny tyto touhy naplnit, a pokud ano, tak se jejich osudy vždy obrátí k horšímu.  Hra Antona Pavloviče Čechova se zabývá osobními vztahy, spekulacemi o manželství, předpojatostí, předstíráním, sociální prestiží. Vedla k zamyšlení nad smyslem života, jací jsme, jaké máme vztahy s jinými lidmi. Jak důležité jsou v životě sny a samozřejmě odvaha je uskutečnit.

I když byla hra náročná / absence dějové linie /, chlapcům se moc líbila a všichni děkujeme těšínskému divadlu za nevšední zážitek.
   
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

22.12.2015 Vánoční lavička

9. ročník tradiční vánoční soutěže ve zvedání činky – bench press, měl netradiční diváckou kulisu. Na toto sportovní poměřování sil, byli pozváni rodiče našich chlapců, což se setkalo s jejich velkým zájmem.
Soutěž, již tradičně začala od nejnižších váhových kategorií
a postupným přidáváním hmotnosti na činku.Za asistence organizátora, chlapci vleže (bench press) vzpírali závaží na čince.

 
 

Mohutné povzbuzování rodinných příslušníků a vynikající atmosféra v tělocvičně, hnala chlapce k nevídaným výsledkům.

 
 

Chlapci se navzájem zdravě hecovali, povzbuzovali
a při úspěšném pokusu si blahopřáli.
Toto se opakovalo tak dlouho, dokud byli schopni činku zvednout.

 
 

Ve finále zůstali již jen dva soutěžící, Jan T. a Nikolas P., kteří se přetahovali o celkové prvenství. Hmotnost činky se vyšplhala na úctyhodných 88 kg.

Tato hmotnost činky však byla nad jejich síly. Nicméně, výkon Jana T. a Nikolase P. byl uchvacující, a stejně tak výkony všech soutěžících. Velkým příslibem je mimo soutěž vzepřených 88 kg Janem F.

 


Za bouřlivých ovací, jsme vyhlásili vítěze jednotlivých váhových a věkových kategorií, a také vítěze 9. ročníku Vánoční lavičky. Tím se stal Jan T., díky výrazně nižší tělesné hmotnosti.
 
 
Na sportovních výsledcích bylo povzbuzování rodinných příslušníků znát, a i když k překonání loňského výkonu nedošlo, chlapci i tak podali famózní výsledky. Všem soutěžícím blahopřejeme.
Stankuš & Vodák
Pro více informací klikni ZDE a poté vyber příspěvek 22.12.2015 Vánoční lavička 

více informací

22.12.2015 Hrátky s čertem

V letošním kalendářním roce jsme mohli opětovně zhlédnout kouzelnou pohádku, která nám umocnila nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

To, že dobro zvítězí nad zlem někteří tušili a další, kteří si přečetli Drdovou pohádku věděli. Přesto jsme se nechali unášet světem pohádkových, nadpřirozených bytostí a fandili Martinu Kabátovi, aby nad čerty vyzrál.

Nakonec všem opravdu pomohl – princezně Dišperandě, loupežníkovi Sarku - Farkovi   a také poustevníkovi Scholastikovi.

Akorát Káča, ta mu už zůstala. 
    
Byla to krásná divadelní tečka roku 2015 a my děti i zaměstnanci DDŠ přejeme všem v divadle kouzelné vánoce a v novém roce 2016 pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů a „z pekla štěstí“. 
Děkujeme.        PhDr. Šárka Pospíchalová
 
Fotografie jsou použity z webových stránek Těšínského divadla: http://www.tdivadlo.cz/play/hratky-s-certem            

 
více informací

18.12.2015 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

Stejně tak jako vloni, i letos jsme se vydali do Jeseníků, do střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.

 
První den jsme byli na běžkách. Padali jsme a zase vstávali, hodně jsme se u toho zasmáli a na konci dne jsme měli za sebou základní průpravu – stáli jsme na běžkách, uměli zatočit a především, bezpečně zastavit.
 
 
 
V dalších dnech jsme se věnovali sjezdovému lyžování ve středisku Branná. Chvíle před večeří jsme trávili společnými procházkami, svezli jsme se na sněžném skútru, někteří se svezli ve sněžné rolbě, byly to nepopsatelné okamžiky.
 
 
 

Večerní program byl také pestrý: prostřednictvím videa jsme se seznámili s nejrůznějšími zimními sporty a hrami. Společně jsme prostudovali 10 základních pravidel při pobytu na sjezdovce, věnovali se prevenci rizik v horském prostředí, 1. pomoci při úrazech na svahu, hráli stolní a společenské hry.
 
 
 
 
  
Pátek, 18.12.2015 je dnem představení našich sjezdařských dovedností a tak jsme pilně trénovali.
 

 
Každý chtěl být slalomovým králem a na snaze to bylo znát – někteří do cíle dopadli, někteří se dokulili, někteří cíl minuli, ale konec konců, přeci jen, šlo o tu pomyslnou lajnu a tak, s malou penalizací, jsme uznali i tento výsledek.


Celá soutěž proběhla v duchu fair play, ale hlavně, těch šest dní jsme si báječně užili.
 
Díky kolektivní spolupráci měli chlapci možnost posunout si hranice svých možností a vytvořit si tak nové hodnoty, které mají základ právě v zážitku v přírodě, v dobrodružství s kamarády a svými pedagogy.
Václavík & Vodák

Pro více informací klikni ZDE a poté vyber příspěvek 18.12.2015 Velký slalom o malou čokoládu.

více informací

13.11.2015 Den otevřených dveří

V pátek, 13.11.2015 SOŠ Lidická pořádala „Den otevřených dveří“ s ukázkami jednotlivých učebních oborů, pro vycházející žáky základních škol.
Po příchodu do SŠTO nás srdečně přivítali a po krátkém – úvodním slovu o tom, na jaké obory se škola zaměřuje a jaké uplatnění na trhu práce jejich absolventi mají, nám byli přidělení dva studenti, kteří nás provázeli po celé škole. Oproti loňsku, letos si mohli chlapci všechno osahat, skoro všechno vyzkoušet.

Zednické práce
    
Živá diskuse našich chlapců s učni SŠTO
__________________________________

Ruční a strojové zpracování plechu
  
Vyráběli jsme si krabičky a píšťalky
__________________________________

Instalatérské práce
   
    
U tohoto oboru mohou chlapci získat i svářečský průkaz
__________________________________

Škola hrou... J.A. Komenský by měl radost ...
  
__________________________________

  

Velkou pozornost vzbudily kominické práce,
zejména jejich technika 

  
__________________________________  
 
Na exkurzi nám ještě představili tesařské a truhlářské práce a velmi zajímavé to bylo v autodílně. Naši chlapci byli spokojeni, určitě si vybereme, a když jim o práci vyprávěl „náš spokojený učeň „ nemůže být o tom pochyb. 
 
autor: av

 
více informací

13.11.2015 Dámský krejčí

Divadelní komedie o tom, že lež má krátké nohy.
O náhodách, které hrdinu příběhu vzápětí usvědčí ze lži, jsme se přesvědčili v komedii, jenž byla plná humorných zápletek, a která nás vtáhla do životních příběhů tří manželských dvojic. 
  
 
A protože hlavní hrdina Moulinot je opravdu excelentní lhář, a navíc je ochotný pro zakrytí manželské nevěry udělat takřka cokoli, neváhá se dokonce vydávat i za dámského krejčího…
A tak počáteční drobná lež spustila celou lavinu lží, které vytvářely neskutečné množství spletitých i humorných situací.
 
 
 
Představení nás nejen pobavilo, ale i udržovalo celou dobu v příjemném napětí.

Děkujeme těšínskému divadlu za nevšední zážitek.      PhDr. Šárka Pospíchalová
 

více informací

6.11.2015 Hodokvas kořeněný vraždou

Strhující drama podle románu, který získal množství nejrůznějších ocenění.

Před samotným představením jsme navštívili výstavu zaměřenou k 70. výročí Těšínského divadla, kde naše chlapce nejvíce okouzlily loutky.
  
V následujících chvílích, jsme se přesvědčili, čeho všeho jsou schopni rodiče, když chtějí chránit své děti před zaslouženým trestem. Inscenace hry Večeře nás přivádí do luxusní restaurace, kde se scházejí dva rodinné páry, aby řešili problémy svých dospívajících adolescentů, kteří se podíleli na vraždě bezdomovkyně. 
 
Hra nás vedla k zamyšlení nad otázkou viny a trestu.
________________________________________________________________

 

Moc děkujeme za krásné zážitky. 
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

5.11.2015 Hodina Komenského

V rámci 15. Festivalu divadel Moravy a Slezska jsme zhlédli hru - Hodina Komenského.
 
_______________________________________________
V tomto představení, v podání Divadla loutek Ostrava, jsme se přenesli do třídy, kde se snažil pan učitel přiblížit žákům biografii Jana Ámose Komenského. Když to nešlo formou výkladu, použil metodu hravou, která samozřejmě všechny žáky zaujala, a my jsme se dobře bavili.

Dvojrole tápajícího učitele a váženého Komenského zdůrazňuje téma hledání toho správného pedagogického přístupu k dětem. Nám díky tomuto představení utkvěly v paměti důležité okamžiky života tohoto světově proslulého myslitele a filozofa a zároveň hluboký obdiv, co všechno dokázal za svůj život stihnout.
 
_______________________________________________ 

Kulturní dopoledne jsme zakončili návštěvou místní cukrárny a povídáním u kofoly. 
  
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

19.10.2015 Návštěva Vodního díla Žermanice

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.

V pondělí, kdy jsme podnikli výpravu do útrob hráze Žermanické přehrady, jsme měli tuto cestu spojenou s poznáváním krás podzimní přírody a vnímáním zákonitostí, které jsou s těmito krásami spojené, o nichž jsme si vyprávěli během výuky. Opět jsme zjistili, že se máme stále co učit a že příroda nás překvapuje každý den něčím jiným.

Žáci se zaměřili na nejen ekologii a přírodopis, ale také na regionální literaturu, kde jsme doplňovali pracovní listy k osobnosti Petra Bezruče a zároveň jsme se seznámili i s bájemi a pověstmi místního okolí.

O tom, že jsou Bezručovy básně rytmické, jsme se přesvědčili zhudebněnou verzi básně Maryčka Magdonova a Žermanice. Projektový den jsme ukončili besedou a krátkým dokumentem „Zatopené osudy – Žermanická přehrada“.

V projektovém dni se třetí skupinka, technicky orientovaná, zaměřila na stroje a zařízení, jenž se v útrobách hráze mohou nacházet. Během procházení útrob hráze, při velmi poutavém výkladu, hrázný vysvětloval funkce jednotlivých přístrojů a zařízení, popisoval vnitřní uspořádání hráze a funkci potrubního sytému.

Žáci si postupně ověřovali své poznatky, činili si poznámky a někteří kladli velmi neobyčejné otázky, jako např.: „Kam odteče voda, která prosákne přes hráz?“ Hrázný se nenechal vyvést z míry a chlapcům vysvětlil důmyslnost kanalizačního systému, který byl pro tyto účely speciálně navrhnutý.

Podle hrázného a zejména podle měřících přístrojů je vše v normě, a tím rozptýlil veškeré naše obavy. Hráz bude svou funkci plnit ještě nějakou tu dekádu.No a my jsme se pomalinku přesunuli z útrob žermanické hráze, rozloučili s hrázným a na cestě zpět do školy, jsme si vyprávěli o dnešním nevšedním zážitku.

Poděkování patří pracovníkům Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku v Ostravě za to, že nám exkurzi umožnili a hráznému, který nás na exkurzi doprovázel. 
 
autor: Posp & St & Vo

 
více informací

13.10.2015 Čtení pomáhá

Naši žáci jsou již druhým rokem zapojeni do projektu čtení pomáhá, jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, ale i k pomoci druhým.

Číst knížky je jako odemknout klíčem abecedy komnatu s pokladem. Tam se slova mění v obrazy a v pocity, které se rodí v čtenářově hlavě a srdci a jsou jedinečné a hluboké. Nepodaří-li se nám předat dětem tento klíč, přetrhneme i řetěz porozumění mezi generacemi.    Zdeněk Svěrák


Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

10.10.2015 Máknem a bude to

I v letošním roce jsme se zúčastnili celorepublikového projektu „72 hodin“ organizovaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), který je zaměřen na péči o přírodu - živá příroda, služby potřebným - lidé, vylepšení života kolem sebe - okolí.
Do letošního 4. ročníku dobrovolnických aktivit, které se konaly po celé České republice, jsme se zapojili tím, že v parku pod obecním hřištěm ve spolupráci s odborem životního prostředí obce Těrlicko, jsme vysadili strom – velmi krásný javor. 
 
Stejně jako loni, jsme si během akce užili kromě práce, také mnoho legrace, zábavy a kulišáren.


 
Po malé poradě jsme naznačili, kde budeme kopat.

 
Drny se nám budou ještě hodit.

 
Práce nám šla dobře od ruky.
 
 
 ... a je to...

   
Sázíme a zasypáváme.

 
... ještě trocha vláhy.

 
Paní Ing. Sikorové, ze životního prostředí obce Těrlicko, se vysazený javor velmi líbil. 
 
Zasadili jsme strom.. docela fajn pocit, tohle stálo za to.

Už teď jsme zvědavi, co si pro nás připraví ČRDM na příští rok. Více na stránkách:         www.72hodin.cz/2015/
D.S. & av

více informací

9.10.2015 Pro lidi, přírodu a místo kde žijeme

Letos jsme se připojili mezi téměř 30 000 dobrovolníků v celkem asi 620 projektech v celé České republice tím, že jsme zbavili odpadků vybrané části břehu Těrlické přehrady a okolí zastávek hromadné dopravy směrem k Hradišti.
Je neuvěřitelné co všechno a kde dokážou lidé vyhodit. O tom jsme se opětovně přesvědčili v rámci projektu 72 hodin. Překvapilo nás množství plastů, skla i jiného odpadu – pneumatiky, obuv, dokonce i oblečení, které jsme nacházeli v místech, kudy jsme procházeli.
 
  
Po pár metrech jsme nevěřili vlastním očím…
 
Chvíle odpočinku.
 
Radost z vykonané práce.
 
Naši nevelkou skupinku tvořilo pět chlapců, a tak, snad i my jsme přispěli svým dílem k očistě naší Planety, která je neuvěřitelně krásná a jedinečná.
PhDr. Šárka Pospíchalová
Více na stránkách: www.72hodin.cz/2015/

více informací

< <     10/2019     > >
NePoÚtStČtSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31