Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

31.3.2016 Ferda Mravenec

Pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory.
Na chvíli jsme se stali součásti mikrosvěta Ferdy mravence, který si poradí s pracemi všeho druhu, dokáže rozveselit rodinu malých ploštiček, zapřáhnout do kočáru pana Hlemýždě, ochočit si pro svou milovanou Berušku zeleného koníka, uniknout různým nebezpečím a tak, jak to v pohádkách bývá pomoci všem v nesnázích. Samozřejmě nemůžeme opomenout brouka Pytlíka, krásnou stonožku a tančícího pavoučka.

Představení Ferda Mravenec v podání těšínského divadla se nám moc líbilo. Děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

9.2.2016 Tři sestry

Příběh se váže k osudu jednotlivých postav, zejména sourozenců Prozorovových.
Základním kamenem textu je touha všech postav po útěku ze současného života. Tato touha se váže ke vzdálenému městu Moskvě, lásce, manželství, nalezení smyslu života v práci atd. Avšak postavy děje nejsou schopny tyto touhy naplnit, a pokud ano, tak se jejich osudy vždy obrátí k horšímu.  Hra Antona Pavloviče Čechova se zabývá osobními vztahy, spekulacemi o manželství, předpojatostí, předstíráním, sociální prestiží. Vedla k zamyšlení nad smyslem života, jací jsme, jaké máme vztahy s jinými lidmi. Jak důležité jsou v životě sny a samozřejmě odvaha je uskutečnit.

I když byla hra náročná / absence dějové linie /, chlapcům se moc líbila a všichni děkujeme těšínskému divadlu za nevšední zážitek.
   
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

22.12.2015 Vánoční lavička

9. ročník tradiční vánoční soutěže ve zvedání činky – bench press, měl netradiční diváckou kulisu. Na toto sportovní poměřování sil, byli pozváni rodiče našich chlapců, což se setkalo s jejich velkým zájmem.
Soutěž, již tradičně začala od nejnižších váhových kategorií
a postupným přidáváním hmotnosti na činku.Za asistence organizátora, chlapci vleže (bench press) vzpírali závaží na čince.

 
 

Mohutné povzbuzování rodinných příslušníků a vynikající atmosféra v tělocvičně, hnala chlapce k nevídaným výsledkům.

 
 

Chlapci se navzájem zdravě hecovali, povzbuzovali
a při úspěšném pokusu si blahopřáli.
Toto se opakovalo tak dlouho, dokud byli schopni činku zvednout.

 
 

Ve finále zůstali již jen dva soutěžící, Jan T. a Nikolas P., kteří se přetahovali o celkové prvenství. Hmotnost činky se vyšplhala na úctyhodných 88 kg.

Tato hmotnost činky však byla nad jejich síly. Nicméně, výkon Jana T. a Nikolase P. byl uchvacující, a stejně tak výkony všech soutěžících. Velkým příslibem je mimo soutěž vzepřených 88 kg Janem F.

 


Za bouřlivých ovací, jsme vyhlásili vítěze jednotlivých váhových a věkových kategorií, a také vítěze 9. ročníku Vánoční lavičky. Tím se stal Jan T., díky výrazně nižší tělesné hmotnosti.
 
 
Na sportovních výsledcích bylo povzbuzování rodinných příslušníků znát, a i když k překonání loňského výkonu nedošlo, chlapci i tak podali famózní výsledky. Všem soutěžícím blahopřejeme.
Stankuš & Vodák
Pro více informací klikni ZDE a poté vyber příspěvek 22.12.2015 Vánoční lavička 

více informací

22.12.2015 Hrátky s čertem

V letošním kalendářním roce jsme mohli opětovně zhlédnout kouzelnou pohádku, která nám umocnila nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

To, že dobro zvítězí nad zlem někteří tušili a další, kteří si přečetli Drdovou pohádku věděli. Přesto jsme se nechali unášet světem pohádkových, nadpřirozených bytostí a fandili Martinu Kabátovi, aby nad čerty vyzrál.

Nakonec všem opravdu pomohl – princezně Dišperandě, loupežníkovi Sarku - Farkovi   a také poustevníkovi Scholastikovi.

Akorát Káča, ta mu už zůstala. 
    
Byla to krásná divadelní tečka roku 2015 a my děti i zaměstnanci DDŠ přejeme všem v divadle kouzelné vánoce a v novém roce 2016 pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů a „z pekla štěstí“. 
Děkujeme.        PhDr. Šárka Pospíchalová
 
Fotografie jsou použity z webových stránek Těšínského divadla: http://www.tdivadlo.cz/play/hratky-s-certem            

 
více informací

18.12.2015 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

Stejně tak jako vloni, i letos jsme se vydali do Jeseníků, do střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.

 
První den jsme byli na běžkách. Padali jsme a zase vstávali, hodně jsme se u toho zasmáli a na konci dne jsme měli za sebou základní průpravu – stáli jsme na běžkách, uměli zatočit a především, bezpečně zastavit.
 
 
 
V dalších dnech jsme se věnovali sjezdovému lyžování ve středisku Branná. Chvíle před večeří jsme trávili společnými procházkami, svezli jsme se na sněžném skútru, někteří se svezli ve sněžné rolbě, byly to nepopsatelné okamžiky.
 
 
 

Večerní program byl také pestrý: prostřednictvím videa jsme se seznámili s nejrůznějšími zimními sporty a hrami. Společně jsme prostudovali 10 základních pravidel při pobytu na sjezdovce, věnovali se prevenci rizik v horském prostředí, 1. pomoci při úrazech na svahu, hráli stolní a společenské hry.
 
 
 
 
  
Pátek, 18.12.2015 je dnem představení našich sjezdařských dovedností a tak jsme pilně trénovali.
 

 
Každý chtěl být slalomovým králem a na snaze to bylo znát – někteří do cíle dopadli, někteří se dokulili, někteří cíl minuli, ale konec konců, přeci jen, šlo o tu pomyslnou lajnu a tak, s malou penalizací, jsme uznali i tento výsledek.


Celá soutěž proběhla v duchu fair play, ale hlavně, těch šest dní jsme si báječně užili.
 
Díky kolektivní spolupráci měli chlapci možnost posunout si hranice svých možností a vytvořit si tak nové hodnoty, které mají základ právě v zážitku v přírodě, v dobrodružství s kamarády a svými pedagogy.
Václavík & Vodák

Pro více informací klikni ZDE a poté vyber příspěvek 18.12.2015 Velký slalom o malou čokoládu.

více informací

13.11.2015 Den otevřených dveří

V pátek, 13.11.2015 SOŠ Lidická pořádala „Den otevřených dveří“ s ukázkami jednotlivých učebních oborů, pro vycházející žáky základních škol.
Po příchodu do SŠTO nás srdečně přivítali a po krátkém – úvodním slovu o tom, na jaké obory se škola zaměřuje a jaké uplatnění na trhu práce jejich absolventi mají, nám byli přidělení dva studenti, kteří nás provázeli po celé škole. Oproti loňsku, letos si mohli chlapci všechno osahat, skoro všechno vyzkoušet.

Zednické práce
    
Živá diskuse našich chlapců s učni SŠTO
__________________________________

Ruční a strojové zpracování plechu
  
Vyráběli jsme si krabičky a píšťalky
__________________________________

Instalatérské práce
   
    
U tohoto oboru mohou chlapci získat i svářečský průkaz
__________________________________

Škola hrou... J.A. Komenský by měl radost ...
  
__________________________________

  

Velkou pozornost vzbudily kominické práce,
zejména jejich technika 

  
__________________________________  
 
Na exkurzi nám ještě představili tesařské a truhlářské práce a velmi zajímavé to bylo v autodílně. Naši chlapci byli spokojeni, určitě si vybereme, a když jim o práci vyprávěl „náš spokojený učeň „ nemůže být o tom pochyb. 
 
autor: av

 
více informací

13.11.2015 Dámský krejčí

Divadelní komedie o tom, že lež má krátké nohy.
O náhodách, které hrdinu příběhu vzápětí usvědčí ze lži, jsme se přesvědčili v komedii, jenž byla plná humorných zápletek, a která nás vtáhla do životních příběhů tří manželských dvojic. 
  
 
A protože hlavní hrdina Moulinot je opravdu excelentní lhář, a navíc je ochotný pro zakrytí manželské nevěry udělat takřka cokoli, neváhá se dokonce vydávat i za dámského krejčího…
A tak počáteční drobná lež spustila celou lavinu lží, které vytvářely neskutečné množství spletitých i humorných situací.
 
 
 
Představení nás nejen pobavilo, ale i udržovalo celou dobu v příjemném napětí.

Děkujeme těšínskému divadlu za nevšední zážitek.      PhDr. Šárka Pospíchalová
 

více informací

6.11.2015 Hodokvas kořeněný vraždou

Strhující drama podle románu, který získal množství nejrůznějších ocenění.

Před samotným představením jsme navštívili výstavu zaměřenou k 70. výročí Těšínského divadla, kde naše chlapce nejvíce okouzlily loutky.
  
V následujících chvílích, jsme se přesvědčili, čeho všeho jsou schopni rodiče, když chtějí chránit své děti před zaslouženým trestem. Inscenace hry Večeře nás přivádí do luxusní restaurace, kde se scházejí dva rodinné páry, aby řešili problémy svých dospívajících adolescentů, kteří se podíleli na vraždě bezdomovkyně. 
 
Hra nás vedla k zamyšlení nad otázkou viny a trestu.
________________________________________________________________

 

Moc děkujeme za krásné zážitky. 
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

5.11.2015 Hodina Komenského

V rámci 15. Festivalu divadel Moravy a Slezska jsme zhlédli hru - Hodina Komenského.
 
_______________________________________________
V tomto představení, v podání Divadla loutek Ostrava, jsme se přenesli do třídy, kde se snažil pan učitel přiblížit žákům biografii Jana Ámose Komenského. Když to nešlo formou výkladu, použil metodu hravou, která samozřejmě všechny žáky zaujala, a my jsme se dobře bavili.

Dvojrole tápajícího učitele a váženého Komenského zdůrazňuje téma hledání toho správného pedagogického přístupu k dětem. Nám díky tomuto představení utkvěly v paměti důležité okamžiky života tohoto světově proslulého myslitele a filozofa a zároveň hluboký obdiv, co všechno dokázal za svůj život stihnout.
 
_______________________________________________ 

Kulturní dopoledne jsme zakončili návštěvou místní cukrárny a povídáním u kofoly. 
  
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

19.10.2015 Návštěva Vodního díla Žermanice

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.

V pondělí, kdy jsme podnikli výpravu do útrob hráze Žermanické přehrady, jsme měli tuto cestu spojenou s poznáváním krás podzimní přírody a vnímáním zákonitostí, které jsou s těmito krásami spojené, o nichž jsme si vyprávěli během výuky. Opět jsme zjistili, že se máme stále co učit a že příroda nás překvapuje každý den něčím jiným.

Žáci se zaměřili na nejen ekologii a přírodopis, ale také na regionální literaturu, kde jsme doplňovali pracovní listy k osobnosti Petra Bezruče a zároveň jsme se seznámili i s bájemi a pověstmi místního okolí.

O tom, že jsou Bezručovy básně rytmické, jsme se přesvědčili zhudebněnou verzi básně Maryčka Magdonova a Žermanice. Projektový den jsme ukončili besedou a krátkým dokumentem „Zatopené osudy – Žermanická přehrada“.

V projektovém dni se třetí skupinka, technicky orientovaná, zaměřila na stroje a zařízení, jenž se v útrobách hráze mohou nacházet. Během procházení útrob hráze, při velmi poutavém výkladu, hrázný vysvětloval funkce jednotlivých přístrojů a zařízení, popisoval vnitřní uspořádání hráze a funkci potrubního sytému.

Žáci si postupně ověřovali své poznatky, činili si poznámky a někteří kladli velmi neobyčejné otázky, jako např.: „Kam odteče voda, která prosákne přes hráz?“ Hrázný se nenechal vyvést z míry a chlapcům vysvětlil důmyslnost kanalizačního systému, který byl pro tyto účely speciálně navrhnutý.

Podle hrázného a zejména podle měřících přístrojů je vše v normě, a tím rozptýlil veškeré naše obavy. Hráz bude svou funkci plnit ještě nějakou tu dekádu.No a my jsme se pomalinku přesunuli z útrob žermanické hráze, rozloučili s hrázným a na cestě zpět do školy, jsme si vyprávěli o dnešním nevšedním zážitku.

Poděkování patří pracovníkům Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku v Ostravě za to, že nám exkurzi umožnili a hráznému, který nás na exkurzi doprovázel. 
 
autor: Posp & St & Vo

 
více informací

13.10.2015 Čtení pomáhá

Naši žáci jsou již druhým rokem zapojeni do projektu čtení pomáhá, jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, ale i k pomoci druhým.

Číst knížky je jako odemknout klíčem abecedy komnatu s pokladem. Tam se slova mění v obrazy a v pocity, které se rodí v čtenářově hlavě a srdci a jsou jedinečné a hluboké. Nepodaří-li se nám předat dětem tento klíč, přetrhneme i řetěz porozumění mezi generacemi.    Zdeněk Svěrák


Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

10.10.2015 Máknem a bude to

I v letošním roce jsme se zúčastnili celorepublikového projektu „72 hodin“ organizovaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), který je zaměřen na péči o přírodu - živá příroda, služby potřebným - lidé, vylepšení života kolem sebe - okolí.
Do letošního 4. ročníku dobrovolnických aktivit, které se konaly po celé České republice, jsme se zapojili tím, že v parku pod obecním hřištěm ve spolupráci s odborem životního prostředí obce Těrlicko, jsme vysadili strom – velmi krásný javor. 
 
Stejně jako loni, jsme si během akce užili kromě práce, také mnoho legrace, zábavy a kulišáren.


 
Po malé poradě jsme naznačili, kde budeme kopat.

 
Drny se nám budou ještě hodit.

 
Práce nám šla dobře od ruky.
 
 
 ... a je to...

   
Sázíme a zasypáváme.

 
... ještě trocha vláhy.

 
Paní Ing. Sikorové, ze životního prostředí obce Těrlicko, se vysazený javor velmi líbil. 
 
Zasadili jsme strom.. docela fajn pocit, tohle stálo za to.

Už teď jsme zvědavi, co si pro nás připraví ČRDM na příští rok. Více na stránkách:         www.72hodin.cz/2015/
D.S. & av

více informací

9.10.2015 Pro lidi, přírodu a místo kde žijeme

Letos jsme se připojili mezi téměř 30 000 dobrovolníků v celkem asi 620 projektech v celé České republice tím, že jsme zbavili odpadků vybrané části břehu Těrlické přehrady a okolí zastávek hromadné dopravy směrem k Hradišti.
Je neuvěřitelné co všechno a kde dokážou lidé vyhodit. O tom jsme se opětovně přesvědčili v rámci projektu 72 hodin. Překvapilo nás množství plastů, skla i jiného odpadu – pneumatiky, obuv, dokonce i oblečení, které jsme nacházeli v místech, kudy jsme procházeli.
 
  
Po pár metrech jsme nevěřili vlastním očím…
 
Chvíle odpočinku.
 
Radost z vykonané práce.
 
Naši nevelkou skupinku tvořilo pět chlapců, a tak, snad i my jsme přispěli svým dílem k očistě naší Planety, která je neuvěřitelně krásná a jedinečná.
PhDr. Šárka Pospíchalová
Více na stránkách: www.72hodin.cz/2015/

více informací

11.9.2015 František z Assisi

Prázdniny utekly jak voda a my jsme se opět vrátili do školních lavic. Je pravdou, že jsme se už všichni i trochu těšili, a to jsme ještě netušili, že nás čeká v pátek 11. září, dárek v podobě divadelního představení.
Veřejná generálka František z Assisi nás přiměla k zamyšlení, co je v životě podstatné.

Chování a jednání Františka nám potvrdilo, že se během svého života člověk mění. Hlavní hrdina po bezstarostném a výstředním mládí dochází k poznání, že jeho životní cesta je někde jinde. A tak našel své poslání v chudobě, lásce, víře a službě Kristu.


 
Společně s chlapci jsme ještě dlouho rozebírali tento životní příběh v muzikálovém zpracování, jenž v nás zanechal nezapomenutelný a hluboký zážitek.

Děkujeme.                                                                                       PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry František z Assisi použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1435839179 

více informací

11.9.2015 Trojhalí Karolina

Po loňské účasti, na velmi pestrém programu v Trojhalí Karolina, jsme se ani chvíli nerozmýšleli a pozvání organizátorů přijali.
V zábavně sportovním programu nebyly některé atrakce, které jsme si užili v loňském roce, za to jsme si z nabízeného repertoáru otestovali většinu toho, co organizátoři připravili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velký adrenalinový zážitek nabízel gyroskop a houpačka. Už jen samotné nasednutí na tuto atrakci vzbuzovalo respekt, no a přiznejme si, i trochu obavy.
 
 
 

Děkujeme všem instruktorům, kteří nám umožnili prožít nevšední zážitky.

 
 
autor: av


 
více informací

24.6.2015 Hrátky s čertem – kouzelná pohádka v muzikálové podobě

Pohádková komedie patří dodnes k nezapomenutelným diváckým bonbónkům.
Tentokrát jsme měli, společně s herci, možnost zúčastnit se pohádkového dopoledne. Komu se naskytne příležitost tančit s čerty, kreslit s kouzelnou vílou nebo trefit se do plechovek za přítomnosti indiána.

   
 
 

Bylo to moc hezké rozloučení s celoročním projektem „ Divadlo nás baví“. Děkujeme všem zaměstnancům divadla a těšíme se na další spolupráci.
autor. PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

12.6.2015 Prevence dává naději

Hledání pozitivních alternativ a práce s vlastní zodpovědností, byl nejcennější přínos společných aktivit.
    
školní metodik prevence

více informací

1.6.2015 Den dětí v Těrlicku

Den dětí je pro každého z nás vždy prima svátek. Tento rok jsme jej oslavili, jak jinak než, tradičně netradičními hrami.
 
  
 
 
 
 
  
 
Nad sportovní kláním bdělo oko velmi laskavé paní učitelky, která zároveň prohlásila, že atleti sportovní výsledky dosáhli v duchu fair play.
av

více informací

19.5.2015 Setkání s hraběnkou z Wessexu.

Jménem ředitele DofE, Ondřeje Lochmana, jsme byli pozváni do Prahy, na akci, na které jsme měli tu čest setkat se s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu, GCVO, globální ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Setkání proběhlo 19. května 2015 od 16:00 hod., v prostorech Gymnázia Duhovka v Praze, kde hraběnka z Wessexu byla čestným hostem.


Nejdříve k našemu stánku zavítali pan Vágner, světoznámý cestovatel a pan Jiří Zrůst, ředitel Macquarie Infrastructure and Real Assets a předseda správní rady DofE. Oba se zajímali o dění v Těrlicku, chlapci se pochlubili svými výsledky v jednotlivých sekcích v rámci programu. Oba pány oslovila jak služba, tak dosažené sportovní výkony v atletice, jíž se oba chlapci věnují.

 

Pak přišla dlouho očekávaná chvíle - setkání s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu.

 

Hraběnka, nad fotografiemi prezentující naši pestrou a dlouholetou činnost, se zajímala o naše další plány. S Jardou a Tomášem krátce pohovořila o jejich úspěších. Pochlubili jsme se našim „zlatým“ účastníkem Milanem, který převzal ocenění z rukou prince Edworda, manžela paní hraběnky a také zorganizováním mezinárodní konference Youth at Risk v Těrlicku, kde se setkalo 26 pracovníků s mládeží z 15 zemí celého světa (např. Izrael, Palestina, Libanon, Jordánsko, Malta, Turecko, Finsko atd.). 
 
 
Hraběnka z Wessexu ocenila naše úsilí a popřála všem do Těrlicka hodně štěstí a úspěchu.
autor: av

více informací

22.4.2015 Poněkud zasněžená romance

Je pravda, že příběh muzikálu je poměrně jednoduchý, ale umocňuje ho skvělá hudba Glenna Millera.
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli ve čtyřicátých letech 20. století. Dobovou atmosféru umocnila skvělá hudba Glenna Millera a okouzlující kostýmy hereček. Jednoduchý příběh nám zpestřil pan režisér, a tak jsme měli možnost poprvé zhlédnout, jak to vypadá, když se herci připravují na představení. Přestože jsme z časových důvodů neviděli druhou část hry, představení se nám líbilo, a proto si určitě nenecháme ujít v budoucnosti tento romantický příběh.

Těšínskému divadlu za zážitek moc děkujeme.

PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

< <     4/2019     > >
NePoÚtStČtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30