Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

1.12.2017 Hrátky s čertem

Adventní období jsme zahájili návštěvou divadelního představení Hrátky s čertem.

Pohádku Jana Drdy všichni známe, ale v muzikálové podobě těšínského divadla nás okouzlila.
I přesto, že jsme věděli, že dobro zvítězí nad zlem, drželi jsme Martinu Kabátovi všechny prsty, aby zvládnul veškeré překážky a zvítězil i nad pekelnými mocnostmi, což se mu za podpory andělské jízdy samozřejmě povedlo.

Představení v nás zanechalo hluboký zážitek a my děkujeme zaměstnancům těšínského divadla a přejeme krásný advent.
 PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

7.11.2017 Dášeňka

Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek.
V rámci 17. FESTIVALU DIVADEL MORAVY A SLEZSKA jsme zhlédli představení, ostravského divadla loutek, Dášeňka – pohádkové divadlo pro milovníky psů. O výchovu Dášeňky se v tomto případě starají tři pánové a čeká je úkol nelehký, jak vychovat ze štěňátka psí slečnu. K tomu jim všem pomáhá vzájemná důvěra a láska.

Děkujeme za milé pohlazení na duši nejen divadlu loutek, ale také zároveň těšínskému divadlu.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

3.11.2017 PA.DI.PA.RE.

Ten, kterého poslal Bůh – Muzikálová poéma o jejímž obsahu napovídají názvy jednotlivých obrazů: PA. DI. PA. RE.
V choreografii a režii Jaroslava Moravčíka, jsme byli, doslova, vtaženi do děje prostřednictvím hudby a tance.

Jednotlivé části – Boží rej, Živá voda, Ptačí hry, Člověk … nás vedly k zamyšlení odkud jsme my lidé přišli a jak se k naší planetě chováme.

Může se stát, že pokud nezměníme své postoje, ztratíme se v nicotě.

---------------------------
Za úžasný umělecký zážitek děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalovávíce informací

3.11.2017 FLORBAL CUP HAVÍŘOV 2017

Dne 3.11. 2017, pořádal Dětský domov a Školní jídelna Havířov, 10. ročník florbalového turnaje pro Dětské domovy Moravskoslezského kraje.

Naši chlapci pozvání velmi rádi přijali a v konkurenci 8. týmů se neztratili. Všichni podali velmi dobrý sportovní výkon, nicméně, někteří sportovní soupeři byli nad naše síly.


Děkujeme pořadatelům z Dětského domova a Školní jídelny Havířov a těšíme se další ročník.
autor. av


více informací

19.10.2017 Zlatovláska

Klasická pohádka, která nás vytrhla ze všedních dnů a umožnila nám, přenést se do světa fantazie, nás opětovně okouzlila.
Všichni ten Erbenův příběh známe. Dějovou linii těšínské divadlo obohatilo navíc tancem a celou škálou písniček.

To, že dobro zvítězilo nad zlem, nemusíme připomínat, ale podstatné je, že v každém z nás zůstává naděje, že tomu tak bude i v reálném životě.

Děkujeme za nevšední zážitek.
PhDr. Šárka Pospíchalovávíce informací

22.9.2017 Zahraj to znovu, Same

Komedie Woody Allena, nás znova utvrdila v tom, jak je důležité, aby člověk za všech okolností zůstal sám sebou.

Hlavní hrdina Allan Felix je filmový fanoušek Humpreyho Bogarta, iluzorní postavy populárního filmu Casablanca, která mu radí, jak má rázně řešit své životní problémy.


Hra o lásce, vztazích, přátelství i zradě nás nejen zaujala, ale vedla i k zamyšlení nad životem.
 

Těšínskému divadlu moc děkujeme za nevšední zážitek.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

9.6.2017 Písničkář

Dnes jsme naposledy v tomto školním roce navštívili divadlo v Českém Těšíně. Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout představení Písničkář.
Známý scénárista a spisovatel Gustav Oplustil napsal hru o herci a písničkáři Karlu Hašlerovi. Životní osudy tohoto svérázného umělce jsou provázeny různými peripetiemi, které ovlivňují jeho soukromý život, ale pohánějí ho stále dopředu. Podstatnou součástí inscenace jsou Hašlerovy písničky, z nichž některé zlidověly.

Představení se nám velice líbilo. Děkujeme všem zaměstnancům za další příjemný zážitek.

více informací

27.1.2017 Jak je důležité míti Filipa

Písemky jsou napsány, známky uzavřeny a my jsme za odměnu navštívili divadelní představení těšínského divadla, tentokrát se jednalo o komedii Oscara Wilda – Jak je důležité míti Filipa.
Děj se točí kolem dvou přátel a jejich falešných identit, které si vymysleli, aby mohli žít dvojí životy. A samozřejmě nechybí láska a zmatky způsobené lehkovážností a falešnou identitou. Inu, když Filip není Filip a přitom má filipa. Nebo nakonec tím Filipem je…?
Prožili jsme příjemné dopoledne plné humoru a zajímavých dialogů. Už teď se těšíme na další představení.
více informací

20.1.2017 Exkurze

Dlouholetý projekt - VOLBA POVOLÁNÍ - pro vycházející chlapce, přispívá ke zvyšování jejich sociálních kompetencí.
V rámci tohoto projektu jsme se osm chlapců, v pátek 20.1. vydalo do Ostravy-Hrabůvky, do zařízení, které v rámci institucionální péče, umožňuje chlapcům přípravu na budoucí povolání.
 
Poutavým vyprávěním pana ředitele Němynáře chlapci získali konkrétní představu o chodu zařízení, o základních činnostech domova, a jejich volnočasových aktivitách.
Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na získané informace, které chlapci postupně získávají v rámci při exkurzích do vybraných škol a řemeslnických dílen.
 
autor: av

více informací

22.12.2016 Bench press - Vánoční lavička

10. ročník tradiční vánoční soutěže ve zvedání činky – bench press, byl ve všem výjimečný. Měl netradiční diváckou kulisu – rodiče chlapců, nového rozhodčího – paní učitelku Rakošanovou a byl překonán dvouletý rekord této soutěže.

Tradiční soutěže ve vzpírání činky se účastnili všichni chlapci našeho domova. Soutěž zahájila paní učitelka Rakošanová.
Chlapci soutěžili ve váhových a věkových kategoriích a za mohutného povzbuzování podali heroické výkony.
 
Do finále, svými výkony, se kvalifikovali čtyři chlapci.


...úcta, respekt, uznání...


Povzbuzovali také rodiče...

Pokus o překonání rekordu...

 
Celá soutěž proběhla v duchu fair play a vítěz tohoto ročníku,
s neuvěřitelným výkonem 94 kg, překonal dva roky starý rekord.
Blahopřejeme.

autor:av


více informací

21.12.2016 Sluha dvou pánů

Předvánoční atmosféru nám zpříjemnila návštěva těšínského divadla, kde jsme měli možnost zhlédnout divadelní hru Carla Goldoniho Sluha dvou pánů.

Hlavní hrdina sluha Truffaldino přijímá službu u dvou pánů najednou. Jeho rozhodnutí přináší celou škálu komických situací, zápletek, záměn a nedorozumění. A při tom všem, se ještě stačí zamilovat.

Moc jsme se pobavili a nasmáli a všem zaměstnancům divadla děkujeme.

PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

19.12.2016 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování v Jeseníkách

Je již tradicí, že před vánocemi vyjíždíme do Jeseníků, do střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.
První den jsme byli na běžkách.

Počasí moc nepřálo, padal déšť se sněhem. Ale to nám náladu nezkazilo.

Trošku jsme namokli, hodně se váleli, ale i tak, bylo fajn a hodně jsme se u toho zasmáli, no a na konci dne jsme měli za sebou základní průpravu.


Můžeme říci, že kluci to měli fakt pod kontrolou, nic moc neřešili a byli nad věcí :-)
------------------
Druhý den jsme vyměnili běžky za sjezdovky.
           ...stále trénujeme, první družstvo je letos fakt dobrý...
 
...zastavení se občas nepovedlo, ale kamarádi byli na blízku...


..."máme dost", jdeme se občerstvit...
 

Lyžování je fajn, ale lyžovat se nedá pořád.
                          ...společné večery jsme trávili povídáním a hraním her…
 
 
Při společných večerech jsme se prostřednictvím videa seznámili s nejrůznějšími zimními sporty a hrami, prostudovali jsme 10 základních pravidel při pobytu na sjezdovce, věnovali se prevenci rizik v horském prostředí a také 1. pomoci při úrazech na svahu.
------------------
  ...teploty lehce pod nulou, slunečno, v údolí sněžení. Vypadá to na další báječný den.
                  ... hlavně - nezapomenou vystoupit...
       
                   ... nezbytné úpravy, ať jsou kluci jak ze škatulky…


                   ... kontrola skluznic, a jde se na to…

 
 
 
 

... kdo nemá selfie, jako by nebyl...
 
 

... kdo by si pomyslel, že to tak rychle uběhne... je tu poslední den


... a domů se nikomu nechce...
Václavík & Vodák
více informací

8.11.2016 Simon Stephens, Mark Haddon - Podivný případ se psem

V rámci divadelního festivalu v Českém Těšíně jsme zhlédli představení Podivný případ se psem v podání Národního divadla moravskoslezského.
Příběh Christophera Boonea, chlapce s Aspergerovým syndromem, který pátrá po vrahovi psa paní Shearsové nás opravdu zaujal. Hlavní hrdina v podání Roberta Finty nás vedl k zamyšlení o důležitosti hledání vlastních kořenů a o těžkosti lásky k postiženému dítěti.
  
Představení se nám moc líbilo a my děkujeme těšínskému divadlu.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

25.10.2016 Velký, předprázdninový, turnaj ve stolním tenise

Na turnaji, kde si zahraje „každý s každým“ se všichni chlapci velmi těšili. A  také  jsme  i  hodně  trénovali  –   techniku   podání,   smečování   a   bloky,   pilovali   jsme forhend  a samozřejmě  i  bekhend.
Dne 25.10.2016, hned po velké přestávce, jsme se sešli v tělocvičně. Po úvodním slově o pravidlech stolního tenisu, poučení o bezpečnosti a informacích o způsobu, jakým se turnaj odehraje, byli chlapci rozlosování k prvním zápasům.
 

 
K vidění byly fantastické zápasy a neočekávané okamžiky, kdy favorité byli poraženi hráči, od kterých by to nikdo neočekával.

V tělocvičně bylo cítit napětí, chlapci svým sportovním soupeřům nedali nic zadarmo. Občas bylo slyšet, že vzplály emoce, ale vesměs se hrálo v poklidné atmosféře a v duchu fair play. 
 


Ten den jsme odehráli ke stovce zápasů, nicméně, na finále si budeme muset ještě chvilku počkat. Ale, nebude to dlouho trvat  :-)Jakmile se chlapci vrátí z podzimních prázdnin, rozhodčí zasednou ke stolům, hráči uchopí své pálky, a jdeme na to…

 
LV & ZŽ & AV


více informací

14.10.2016 Den otevřených dveří

Rok se s rokem sešel a ze SŠTO v Havířově přišla nabídka k návštěvě školy, kde prezentovali nabídku učebních oborů pro žáky základních škol.
V pátek, 14.10.2016 SOŠ Lidická pořádala „Den otevřených dveří“ s ukázkami jednotlivých učebních oborů, pro vycházející žáky.

Exkurzí nás prováděli dva studenti, a stejně jako loni, měli jsme možnost spoustu věcí si vyzkoušet, tak říkajíc – osahat.

Ruční a strojové zpracování plechu

Zde si chlapci mohli vyrobit píšťalku a krabičku.Zednické práce

Chlapci si mohli vyzkoušet řezání kachliček.  

Instalatérské práce
U tohoto oboru mohou chlapci získat i svářečský průkaz.


   
 Velkou pozornost vzbudily kominické práce, zejména jejich technika.

Škola hrou... J.A. Komenský by měl radost ...

 
Velmi zajímavé to bylo v autodílně.
  

Na exkurzi nám ještě představili tesařské a truhlářské práce a také to bylo velmi zajímavé. Naši chlapci byli spokojeni, máme námět k přemýšlení o tom, jak se svou budoucností naložit.
autor:av


více informací

16.9.2016 Legiovlak v Českém Těšíně

V pátek 16. září jsme navštívili s žáky naší ZŠ výstavu Legiovlaku v Českém Těšíně. Byla to jednadvacátá zastávka vlaku po městech České republiky.
Legiovlak se skládá z 12 zrekonstruovaných vagonů, kterými se čs. legionáři přepravovali v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále, kde nezřídka bojovali s bolševiky. S historii čs. legií nás seznámili a provedli legionáři v dobových stejnokrojích, což historický výklad ještě umocnilo. Žáky nejvíce zaujaly jednotlivě zrekonstruované vozy, především pak vůz polní pošty, obrněný a zdravotní vůz.

více informací

28.6.2016 Zlatovláska

Oblíbenou hudební pohádku o tom, jak dobrosrdečný Jiřík porozuměl řeči zvířat a získal lásku krásné panny, zná snad každé dítě.
Ruku na srdce - kdo z nás si dnes udělá čas na to, sednout si a zasnít se. Snění, i v dnešní uspěchané době je žádoucí, neboť je součástí rozvoje lidské osobnosti.
 
My jsme si dnes čas udělali, a pak, klasická pohádka plná písní a fantazie, nás všechny znova okouzlila a zároveň se stala krásným zakončením školního roku 2015/2016.

Děkujeme těšínskému divadlu za možnosti, které nám poskytuje a za nesmazatelné zážitky, které mohou naše děti díky vám prožívat.
 

 
 
Těšíme se na příští sezónu.                                PhDr. Šárka Pospíchalová
 

 
více informací

24.6.2016 Čtení pomáhá

Naši žáci, jsou již druhým rokem zapojeni do projektu „Čtení pomáhá“. Jedná se o unikátní projekt, který vede děti ke čtení i pomoci druhým.
Do projektu se od začátku školního roku zapojilo aktivně 14 chlapců. Žáci přečetli a úspěšně složili testy ze 129 knih. To znamená, že na charitu vložili 6 450 korun.

Mimo příspěvky na charitu, obohacujeme sami sebe, svůj vnitřní svět, spolupracujeme, ale také soutěžíme mezi sebou v počtu přečtených knížek.

Přeji všem čtenářům, i těm, kteří se odhodlají začít a připojí se k nám, hodně nevšedních a krásných zážitků z přečtených knih.
PhDr. Šárka Pospíchalová
více informací

6.6.2016 Ukaž, co umíš

Protože, se stavebnicí Merkur se každý rád baví, rozhodli jsme k uspořádání soutěže - sestavení modelu.
Podmínkou bylo, aby stavebnicový model měl alespoň dvě pohyblivé části.

Bylo těžké rozhodnout o vítězi, neboť všechny modely byly velmi zajímavé.


Nakonec, zvítězili všichni, neboť smysluplně využili svého času, bavili se a také se něco i naučili – o plánování, o konstrukci, montáži…
av

více informací

3.5.2016 Nikdo není dokonalý - Nobody is perfect

Závěrečná věta divadelní hry, která se vryla nám všem nesmazatelně do paměti.
Hru Sugar aneb Někdo to rád horké, není třeba sáhodlouze představovat. Bláznivou komedii, plnou zvratů a nečekaných událostí, zná téměř každý.

V podání těšínského divadla jsme měli možnost prožít nevšední dopoledne, zpestřené vtipnými dialogy, swingovou hudbou a nepřehlédnutelnými kostýmy.

Děkujeme všem zaměstnancům a zvlášť hercům za nezapomenutelný zážitek.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

< <     4/2019     > >
NePoÚtStČtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30