Zájmová činnost

Do zájmové činnosti mimo Dětský domov se školou v Těrlicku se ve školním roce 2015/2016 zapojilo více než 70% dětí.

Děti navštěvovaly kroužky Středisek volného času ve městě Havířově, účastnily se tréninků TJ Start Havířov.
Rozvíjely své nadání rovněž v hudebních oborech Základní umělecké školy v Havířově a Těrlicku. Mnohé děti se zapojily do integračních programů, kde se podílely na přípravě a organizaci programů pro děti i seniory

Nabídka zájmové činnosti ve šk.roce 2015/2016

V našem domově nabízíme dětem atraktivní nabídku zájmové činnosti, která jim umožňuje prostřednictvím nových zážitků prožít pocit úspěchu, rozvíjet své dovednosti a znalosti. Děti se učí jak využít volný čas, v němž mohou dělat to, co je baví a co jim přináší potěšení, zábavu i odpočinek.

 Nabídka kroužků v DDŠ Těrlicko:

     • Dramatický
     • Keramický
     • Sportovní (kondiční posilování, stolní tenis)
     • Hudební
     • Estetické činnosti (práce s materiálem, 
        malba, kresba, přírodniny)
 

V domově probíhá zájmová činnost v odpoledních hodinách (jednou týdně) pod vedením pedagogických pracovníků. Děti mají možnost si vybrat z bohaté nabídky kroužků a příjemně strávit odpoledne.
 
Zájmová činnost dětí mimo dětský domov

     • Základní umělecká škola Těrlicko
          - hudební obor – flétna, kytara
     • Základní umělecká škola B.Martinů Havířov 
          - hudební obor – klavír
          - hudební nauka
     • Tělovýchovná jednota Start Havířov 
          - lehká atletika
     • Středisko volného času Asterix 
          - oddělení estetické výchovy
          - oddělení tělovýchovy – florbal
     • Středisko Don Boscco 
          - počítače
          - stolní tenis
          - taneční kroužek
 

 


3.10.2016 Školní rok 2015/2016 - souhrn

 
Kulturní programy

Tradiční „Těrlické slavnosti“ Vánoční besídka a Taneční přehlídka pro děti, rodiče i veřejnost, za účasti představitelů obce Těrlicko
V programech vystoupily děti z MŠ a ZŠ z obce Těrlicko, děti ze zájmových kroužků a tanečních skupin z Havířova, Představili se i chlapci z našeho domova.
Návštěva koncertů ZUŠ, výstavy v Havířově.Festival zájmové umělecké činnosti v Soběslavi
V letošním roce jsme se opět zúčastnili celostátní soutěžní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětských domovů se školou a výchovných ústavů. Přehlídka se konala v Soběslavi. Tentokrát jsme se nechali inspirovat pohádkou „Zlatovláska“, za kterou jsme získali 1.místo v kategorii malých jevištních forem (duben 2016).Kulturní program „Vánoční besídka“ v sále DDŠ
 
Vystoupení děti z mateřské školy a základní školy v Těrlicku, děti z kroužků zájmové činnosti v Havířově. Naši chlapci přispěli k vánoční atmosféře hudebním vystoupením – hrou na drumbeny, kytaru, klávesy a dramatizací pohádky „Zlatovláska“.Taneční přehlídka v Těrlicku
Kulturní akce „Taneční přehlídka“ se uskutečnil v sále DDŠ v Těrlicku (květen 2016).
Přehlídku tanečních skupin, souborů a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ jsme uspořádali ve spolupráci s obcemi Těrlicko, Havířov a okolí. Integrační projektu se zúčastnilo téměř 80 dětí, věková kategorie 3 – 17 let.Těrlické slunko
Vystoupení chlapců na tradičních obecních slavnostech v Těrlicku s hudebním programem a dramatizací pohádky „Zlatovláska“ (červen 2016). Hudební produkce chlapců a pohádka “Zlatovláska“ pro malé děti rozesmála publikum, které ji ocenilo bouřlivým potleskem.Domy dětí a mládeže, střediska volného času
Celoroční zapojení dětí z DDŠ Těrlicko do zájmových kroužků, dle aktuální nabídky domu dětí a mládeže a středisek volného času v Havířově

Letní tábory


DDM Asterix Havířov
• „Indiánské léto“ Pstruží - Beskydy (2 děti z DDŠ Těrlicko)
• „V zajetí divočiny“ Třemešek u Oslavy - Jeseníky (2 děti z DDŠ Těrlicko)

SVČ Ostrava
• „Za dobrodružstvím bájných kmenů“ Jakubčovice nad Odrou - Oderské vrchy (2 děti z DDŠ Těrlicko)

DDM Ostrava Poruba
• Jeseníky – Mokřinky (1 dítě z DDŠ Těrlicko)
 
více informací

1.9.2016 Divadlo v domově

Také v tomto roce se budeme  věnovat amaterskému divadlu a doufáme, že navážeme na úspěchy z předešlých let. více informací

13.6.2015 Těrlické SLUNKO

Článek pro vás připravujeme.
více informací

2.2.2015 Klubové odpoledne

Klubové odpoledne plné her, zábavy, zpěvu a recitace.

více informací

15.5.2014 Taneční přehlídka

Jako každý rok, také letos se v našem domově uskutečnila taneční přehlídka.
 
Na přehlídce vystoupily taneční soubory různých žánrů, od lidového tance, až po moderní. 
Také jsme mohli slyšet několik čistě hudebních vystoupení.

více informací

28.4.2014 Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta
V úzkém kruhu proběhla beseda Děti s preventistou os AVE, z poradny pro drogové závislé v Českém Těšíně s paní můžete vidět Janou. jeji zajímavé povídání zkusenosti zaujaly vsechny přítomné vyvolaly mnoho otázek. Paní Jana odpověděla na vsechny zvídavé dotazy našich chlapců.
více informací

13.4.2014 Velikonoce

Výtvarná soutěž : „Velikonoce v domově"


Měsíc květen dýchal jarní atmosférou. Všichni jsme se těšili, jak si vyzdobíme prostory rodinných skupin a oslavíme velikonoční svátky. Poslední květnovou neděli proběhla soutěž o nejkrásnější rodinnou skupinu, do které se s velkou chutí zapojily všechny děti. A jak to dopadlo, podívejte se sami! A pokud to nepoznáte, tak vám prozradíme, že velikonočního beránka vyhráli chlapci ze IV.RS.více informací

21.1.2014 Klubové odpoledne

 Klubové odpoledne

Klubové odpoledne 21. ledna se opravdu vydařilo. Postupně se všechny skupiny představily s recitačními a hudebními pásmy a první rodinná skupina předvedla veselé cvičení na písničku Waldemara Matušky – Plavu si ani nevím jak. V další části se všichni chlapci vystřídali při jednoduchých hrách a soutěžích.
více informací

17.12.2013 Turnaj ve florbale

Dne 17.11.2013 jsme pořádali další kolo celodomovského  turnaje ve florbale.
Akce se účastnili chlapci všech čtyř rodinných skupin se svými vychovateli. Celý průběh akce byl velice dramatický od samého začátku a všichni usilovali o prvenství. To si v závěrečných utkáních udržela II.rodinná skupina.
více informací

9.12.2013 Hudební odpoledne

 Hudební odpoledne v Dětském domově

V pondělí 9. prosince nás v domově navštívil ředitel ZUŠ v Havířově spolu s paní učitelkou a dvěma chlapci, kteří hrají na akordeon. Zahráli několik skladeb, které se nám líbily. Součástí odpoledne byly i hudební hádanky a možnost zahrát si na kytaru a klávesy, „osahat“ si akordeon. A to není jen tak, akordeony byly dva – klávesový a knoflíkový.


více informací

10.4.2012 Hudba a tanec

Vánoční koncert 2011

Předvánoční atmosféru každoročně rozzáří vánoční koncert v sále DDŠ. Čtyřicet dětí z mateřských a základních škol z  Těrlicka a Havířova vystoupilo se svým vánočním programem.

 

Zazníval zpěv v doprovodu hudebních nástrojů, básně i divadelní scénky, které hosté v sále ocenili velkým potleskem. V programu vystoupili také chlapci z našeho domova.


více informací

10.4.2012 Stolní tenis


Ve spolupráci s trenérem stolního tenisu se v letošním roce zapojili 4 chlapci do pravidelných tréninků. Účastní se přátelských turnajů s dětmi FC Chotěbuz.
Regionálního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenise mládeže jednotlivců 2011/2012 se zúčastnilo 6 hráčů z Dětského domova se školou v Těrlicku.

více informací

9.4.2012 Kopaná

Spolupráce s oddílem kopané – FC Těrlicko šk.r.2011/2012

Dlouholetá spolupráce s trenéry místního fotbalového oddílu umožňuje chlapcům zapojit se do tréninků i zápasů v obci Těrlicko i mimo obec. Někteří z nich se v loňském roce zúčastnili fotbalového soustředění oddílu FC Těrlicko.

V letošním roce 2011/2012 reprezentovali tři chlapci z našeho zařízení místní fotbalový klub v okresním přeboru staršího žactva a dorostu. 

více informací

9.4.2012 Výtvarný obor

Malba, keramika

Ve středisku volného času Asterix v Havířově rozvíjí svůj talent dva chlapci v oboru výtvarného umění.. Pod vedením zkušeného lektora vytvářejí předměty z keramiky i kolorované kresby. Zájmová aktivita ve středisku je určena pro děti, mládež i dospělé z Havířova a blízkého okolí.

více informací

9.4.2012 Hudební obor

Hra na hudební nástroje

Ve šk.roce 2011/2012 navštěvují dva chlapci hru na kytaru ve středisku volného času Asterix v Havířově. V měsíci listopadu se účastnili společného vystoupení pro děti a rodiče, v prosinci zahráli na vánočním koncertě v sále DDŠ.

Nově projevili dva chlapci zájem o hru na klavír. 1x týdně navštěvují LŠU v Havířově.

   

více informací

6.4.2012 Zapojení dětí do zájmových činností

Zapojení dětí z Dětského domova se školou v Těrlicku do zájmové činnosti v Havířově a Těrlicku šk.rok 2011/2012

V listopadu 2011 se do zájmové činnosti mimo Dětský domov se školou v Těrlicku zapojilo 14 dětí, z toho 5 dětí navštěvovalo více jak jeden kroužek.

Zájmová činnost probíhá celoročně, pravidelně 1-2x týdně dle harmonogramu středisek a sportovních oddílů.

Celkem 64% dětí rozvíjelo svůj talent a nadání ve sportovní, hudební, výtvarné a taneční oblasti. Navštěvovaly zájmové kroužky ve Středisku volného času Asterix a Don Boscco v Havířově (hra na kytaru, tanec, keramika a malba), lehkou atletiku pod vedením trenérů sportovní školy, fotbalový oddíl  a oddíl stolního tenisu v Těrlicku.

V měsíci březnu 2012 je do zájmové činnosti mimo DDŠ zapojeno 74% dětí. Nově projevili dva chlapci zájem o hru na klavír. 1x týdně navštěvují LŠU v Havířově.

Integrace dětí nadále pokračuje ve střediscích volného času, sportovní škole i sportovních oddílech (viz. výše).

 Bronislava Fečková, ved.vychovatelka DDŠ

více informací

< <     12/2019     > >
NePoÚtStČtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31