Integrační programy

„ Adam“

Chlapci z DDŠ v Těrlicku v rámci svého volného času pomáhají v občanském sdružení Adam, které působí na území města Havířova s nácviky sociálních dovedností u dětí s autismem. Chlapci ukazují těmto dětem, jak správně hrát fotbal, jak se správně seznamovat, jak správně vést rozhovor. 

Přítomnost chlapců umožňuje rodičům dětí s autismem, v klidu a pohodě vychutnat si čaj či kávu, zatím co si jejich děti si hrají v herně nebo na zahradě se svými kamarády z domova v Těrlicku. 


„Hraběcí čtyřka“

Cílem „Hraběcí čtyřky“ je seznámení chlapců a konfrontace s každodenními starostmi, kterým jsou tělesně postižení vystaveni.

Zpravidla se jedná o čtyři chlapce, kteří 1 x měsíčně, odjíždějí s psychologem DDŠ do ústavu v Hrabyni, kde na ně čekají čtyři vybraní obyvatelé s různým tělesným postižením.

Všech osm účastníků psychoterapeutické komunity má „svůj“ problém, které vzájemně konfrontují v diskusích ve dvojicích chlapec – tělesně postižený, později celá skupina pod vedením psychologa DDŠ. Komunikace ve dvojicích probíhá zpravidla při procházkách chlapců s obyvatelem v areálu ústavu, skupinová část probíhá v čítárně v rámci her. Pro společné chvíle připravili uživatelé ústavu soutěž v lukostřelbě a stolních hrách, exkursi ústavu a chráněných dílen.

Chlapci z Těrlicka každoročně pomáhají při organizaci Her tělesně postižených v Hrabyni.


Spolupráce s mateřskými a základními školami

Již řadu let spolupracujeme s dětmi v předškolních zařízeních. Připravujeme pro ně  zábavná sportovní dopoledne, soutěže a hry, pomáháme s drobnými opravami hraček a především s údržbou školní zahrady. Každoročně zveme děti na naši Vánoční besídku. Pro děti jsme se stali kamarády, pro paní učitelky partnery v organizování aktivit.

Základem spolupráce se základními školami je příprava sportovních soutěží a pořádání zábavných odpoledních programů. Pořádáme pro ně Den dětí a rozloučení se školním rokem. Se žáky druhého stupně základní školy jsou pořádána sportovní utkání ve volejbale, vybíjené, florbalu. Pořádají se ve sportovním areálu Dětského doma i v tělocvičně základní školy.

Při společných akcích mají chlapci možnost nahlédnout do náročné práce pedagogů v základní škole.


« Předchozí 1 2 Další »

2.7.2018 Tábor s autisty 2018

 
 


více informací

3.10.2016 Školní rok 2015/2016 - souhrn

 
Mezinárodní spolupráce
Spolupráce se studenty německé Mládežnické organizace JESP e.V. s mezinárodní působností.
Sedmiletá spolupráce s německými studenty oboru vychovatelství – sociální a volnočasové pedagogiky. Studenti přijíždějí na několikatýdenní stáž, seznamují se s prací pedagogů v našem zařízení. Probíhá vzájemná výměna zkušeností.Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Již několik let se úspěšně zapojujeme do mezinárodního programu „Cena vévody z Edinburghu“( DofE), ve kterém studenti získávají nové přátele, zkušenosti a dovednosti. Překonání sebe sama a splnění vlastních cílů, je tou největší možnou odměnou.Slavnostní převzetí bronzových cen v programu DofE (červen 2016)
Účastníkům ze základních škol, dětských domovů, škol pro zahraniční studenty, bylo předáno ocenění - bronzová cena za dobrovolnictví. Tuto cenu získalo šest chlapců z našeho domova za celoroční snahu a odvedenou práci, v oblasti sociální a sportovní.Spolupráce se studenty Ostravské univerzity v Ostravě
Jsme fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě. Již několik let spolupracujeme se studenty speciální pedagogiky, sociální pedagogiky nebo vychovatelství.
V rámci praxe jsou studenti seznamováni s problematikou výchovy a vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a možnostmi volnočasových aktivit.Sociální programy
Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog DDŠ v Těrlicku, byl oceněn na slavnostním večeru „Ocenění osobností společenského života, statutárního města Havířova za rok 2015“.
Ocenění mu bylo uděleno za jeho celoroční práci v sociální oblasti a integračních programech.

Cílem sociálních programů v DDŠ je zejména setkávání lidí různého věku, osob zdravých i hendikepovaných.
Chlapci z domova jsou zapojeni do celoroční spolupráce se základními školami v Havířově a Ostravě, Centrem sociálních služeb v Hrabyni, občanským sdružením ADAM. Integrační programy probíhají celoročně formou her a soutěží, společných setkání, kulturních programů.

Sdružení Adam Havířov
Příměstský tábor Adam v DDŠ Těrlicko (srpen 2016)
Integrační projekt, kterého se účastnilo celkem 25 dětí s autismem, 10 jejich sourozenců a 25 odborných asistentů z oblasti speciální pedagogiky.
Do programu byly zapojeny děti z našeho domova. Vedoucí tábora byla vychovatelka DDŠ Těrlicko, garantem psycholog DDŠ. Všem dětem byl nabídnut program, který je nejen pobavil, ale také posílil jejich další sociální dovednosti.Centrum sociálních služeb Hrabyně

Mistrovství ČR v šipkách a foukaných šipkách občanů s tělesným postižením (listopad 2015)
Chlapci z našeho domova doprovázeli soutěžící k terčům, počítali dosažené body, vraceli šipky do hry, pomáhali s obsluhou postižených při podávaném pohoštění. Také se sami zapojili do soutěže.„Sportovní hry tělesně postižených“ v Hrabyni (srpen 2016)
V srpnu 2016 se uskutečnil již 15. ročník „Sportovních her tělesně postižených“ v Hrabyni.
Do Ústavu sociální péče přijelo celkem 147 sportovců z celé ČR s doprovodem.
Disciplíny: hod oštěpem, lukostřelba, jízda mechanických vozíků, hod granátem, minigolf a další. Chlapci z DDŠ v Těrlicku pomáhali s přípravou a organizací jednotlivých soutěžních disciplín.Spolupráce s mateřskými a základními školami
Integrační akce se ZŠ Gorkého Havířov v Těrlicku
Sedmým rokem úspěšně rozvíjíme spolupráci se žáky ZŠ Gorkého. Chlapci z domova se aktivně zapojili do soutěží, sportu, společenských her, večerů u táboráku.„Cvičení s Evou“
Hodina tělocviku (1x v měsíci) je určena pro žáky ze ZŠ Jarošova v Havířově a DD Čtyřlístek. Cvičení v areálu školy, využití dětského hřiště. Chlapci opět prokázali ochotu pomáhat a podílet se na činnostech, které jim dávají smysl a přinášejí nezapomenutelný zážitek.Vánoční besídka (prosinec 2015)
Integrační program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školy a základní školy v Těrlicku, děti z kroužků zájmové činnosti v Havířově. Naši chlapci si připravili dvě vystoupení, hudební a dramatické – pohádka Zlatovláska.Taneční přehlídka v Těrlicku (květen 2016)
Kulturní akce „Taneční přehlídka“ se uskutečnil v sále DDŠ v Těrlicku
Přehlídku tanečních skupin, souborů a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ jsme uspořádali ve spolupráci s obcemi Těrlicko, Havířov a okolí. Integrační projekt, věková kategorie účastníků 3 – 17 let.Sportovní kroužek s dětmi ze sdružení Adam
Celoroční spolupráce s občanským sdružením Adam. Chlapci z domova, pomáhají při nácviku sociálních dovedností u dětí s autismem (sportovní kroužek, ZŠ Jarošova)
Každý z chlapců pomáhá jednomu dítěti v překonávání překážek. Učí je různým sportovním dovednostem a kamarádskému chování.Spolupráce s obcí Těrlicko

Vystoupení na tradičních obecních slavnostech v Těrlicku (červen 2016)
Vystoupení chlapců s hudebním programem a dramatizací pohádky „Zlatovláska“.Turnaj o pohár starosty obce Těrlicko

Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 5 chlapců z našeho domova. Poměřili své sportovní výkony s účastníky turnaje ve věku od deseti do šedesáti let.Spolupráce s domy dětí a mládeže, středisky volného času

Celoroční zapojení dětí z DDŠ Těrlicko do zájmových kroužků v Havířově, dle aktuální nabídky.


Letní tábory
Beskydy – „Indiánské léto“ ve Pstruží, DDM Asterix Havířov (2 děti z DDŠ Těrlicko)
Jeseníky – Mokřinky, DDM Ostrava Poruba (1 dítě z DDŠ Těrlicko)
Oderské vrchy – „Za dobrodružstvím bájných kmenů“ v Jakubčovicích nad Odrou, SVČ Ostrava (2 děti z DDŠ Těrlicko)
Jeseníky – „V zajetí divočiny“,Třemešek u Oslavy, DDM Asterix Havířov (2 děti z DDŠ Těrlicko)
více informací

1.9.2016 Praxe studentů z Německa

V letošním roce u nás opět proběhla měsíční stáž studentů z pedagogické školy v Německu.
 
více informací

6.5.2014 Sdružení Adam

Sportovní kroužek s dětmi ze sdružení Adam

V rámci spolupráce s občanským sdružením Adam, chlapci z našeho dětského domova, pomáhají při nácviku sociálních dovedností u dětí s autismem. Tato pomoc se odehrává na ZŠ Jarošova, kde probíhá sportovní kroužek. Každý z chlapců pomáhá jednomu dítěti v překonávání překážek. Chlapci z domova si tak upevňují svou hodnotu, jako člověka v pomoci bližnímu.
více informací

29.4.2014 „Cvičení s Evou“

Opět pod vedením paní vychovatelky Mgr. Holčákové, proběhlo „Cvičení s Evou“ na ZŠ Jarošové.

Hodina tělocviku je určena pro žáky ze ZŠ Jarošova v Havířově a DD Čtyřlístek. Cvičení se tentokrát odehrálo v areálu školy, kde paní vychovatelka spolu s chlapci využila možnosti dětského hřiště. Chlapci opět prokázali ochotu pomáhat a podílet se na činnostech, které jim dávají smysl a přinášejí nezapomenutelný zážitek. Děkuji paní Mgr. Holčákové a chlapcům z Těrlicka za přípravu a realizaci sportovních aktivit.
Mgr. Přemysl Mikoláš

více informací

20.3.2014 Kluci z DofE v akci

Dne 20.3.2014, jsme na zimním stadionu v Havířově připravili pro děti ze ZŠ v Havířově-Šumbarku netradiční zimní hry na ledě.
Program jsme připravili ve spolupráci členů projektu DofE, kteří usilují o toto prestižní ocenění. Na pořadu bylo jak tradiční bruslení, tak také soutěženi v netradičních disciplínách.
 
    
Na závěr – již tradičně – se žáci mohli blýsknout při krasobruslení dvojic.
 
 Sportovní souboj to byl plný napětí, zvratů a také očekávání. 
    
Přísná, leč spravedlivá porota rozhodla – jak jinak, než že spravedlivě… 

… a po zásluze si každý z účastníků odnesl hromadu veselých zážitků, nějaký ten dáreček a i tu sladkou odměnu.

Děkujeme paní učitelce a paní asistentce, a také všem žáků ZŠ Gen. Svobody, za to, že k nám přijeli a mohli JSME si společně užít spousty legrace.
 
Poděkování patří také provozovatelům stadionu, kteří nám propůjčili ledovou plochu a k našemu dovádění pustili hudbu, což celkovou atmosféru dokonale umocnilo.  
 
vedoucí DofE Horák & Vodák

více informací

15.3.2014 Maškarní ples

Maškarní ples v kulturním sále DDS Těrlicko

Základní a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem pořádala v kulturním sále dětského domova „Maškarní ples“ pro děti a jejich rodiče. Radostné vystoupení, hudba, tanečky a dobrá nálada provázela všechny účastníky po celé sobotní odpoledne.

více informací

15.3.2014 Turnaj v šipkách

Dne 15. března se děti z našeho domova zúčastní turnaje v šipkách v rehabilitačním ústavu v Hrabyni.

 


více informací

7.3.2014 Domov seniorů - Pohoda

Domov seniorů - Pohoda
V pátek 7. března zpříjemnili chlapci našeho domova klientům oslavu Mezinárodního dne žen. Navštívil je v Domě seniorů v Orlové, kde vystoupili s krátkým hudebním pásmem za doprovodu kytary. Na závěr nechyběla ani kytička a milé úsměvy všech zúčastněných.

více informací

25.2.2014 Sportovní hry - Jarošova

Sportovní hry - Jarošova
Dne 25. února 2014 proběhly sportovní aktivity na ZŠ Jarošova v Havířově - Šumbarku pod vedením paní vychovatelky Mgr. Evy Holčákové a chlapců z Dětského domova se školou v Těrlicku. Sportovní aktivity byly určeny pro žáky prvního stupně a děti z DD Čtyřlístek Havířov – Suchá. Chlapci z domova připravili různé hry pro rozvoj motorických dovedností a kamarádského chování. Sportovní aktivity se dětem velmi líbily a již se těší na další sportovní akci, která se uskuteční dne 25/3/2014. Děkuji paní vychovatelce a chlapcům za realizaci této aktivity.
více informací

17.12.2013 Vánoční besídka

Vánoční besídka

Dopoledne plné dětských úsměvů a radosti, tak vypadala Vánoční besídka, která vyplnila předvánoční čas v našem domově. K vidění byla řada vystoupení nejen v podání hostů ale také našich chlapců. Vánoční pohoda se přenesla i do dalšího dne, kdy jsme se všichni společně sešli u slavnostního stolu a rozdělení dárků pro jednotlivé skupiny.
více informací

5.12.2013 S čerty nejsou žerty

U nás v domově navštívil Mikuláš, anděl a čert děti ze sdružení Adam.
A děly se věci.

 

Ti, kteří zlobili, museli říct nějakou básničku nebo zazpívat písničku. 

 Naštěstí, tady byly většinou děti hodné a ti, kteří občas trošku zazlobí,
těm pomohl Mikuláš s andělem.Nakonec dostali od Mikuláše drobný dárečekA ti, co zlobili trošku víc, alespoň slíbili, že se polepší.Už už to vypadalo, že čert neodejde s prázdnou...Bohudík, nejenom pohádky mají šťastné konce a tak i tady odtáhl čert s prázdnou…  
 
Velké mikulášské zábavy se zúčastnilo přes třicet dětí z občanského sdružení Adam, se svými rodiči a chlapci z DDŠ v Těrlicku a sponzoři For help s.r.o. Ostrava připravili pro všechny děti občerstvení.

Moc děkujeme.
Gelnarová &  Horák & Vodák

 
více informací

30.11.2013 Když to chlapi rozjedou

Na ZŠ kpt. Vajdy v Ostravě proběhlo další setkání tatínků od dětí s poruchou autistického spektra.
Speciální pedagogové Dětského domova se školou v Těrlicku připravili pro tyto děti program a tatínkové měli možnost s psychologem Mgr. Mikolášem věnovat se hledání a zavádění nových alternativních metod a programů, které by pomohly zkvalitnit život jejich dcer a synů.

Počasí nic moc, ale nikomu z nás to nevadilo. Pro společné setkání jsme si tentokrát zamluvili terapeutickou místnost. Ke společnému setkání, správných kluků a holek, ideální místo. Dnes s námi byla milá zástupkyně ze společnosti FOR HELP s.r.o.


Dovednost předvedli při plnění zvláštního úkolu. A nebyl to úkol ledajaký.

Během této záchranné mise prověřili také svou odvahu, když překonávali krokodýlí zátoku.

Transportem speciální medicíny pro horskou výpravu pomohli zachránit celou horskou expedici.

Kluci a holky si při různých hrách vyzkoušeli také svou bystrost a šikovnost.

Nakonec jsme si slíbili, že se zase brzy setkáme.

Velké poděkování patří asistentkám občanského sdružení Adam, které nám s organizací pomohly. 
 
Horák & Vodák 
více informací

15.10.2013 Sportovní utkání se žáky ZŠ Jarošova

Sportovní utkání se žáky ZŠ Jarošova


V letošním šk.roce pokračujeme ve spolupráci se žáky ze ZŠ v Havířově.
15.října jsme sehráli první přátelské utkání v malé kopané, ve kterém se ukázalo, že nadšení pouze nestačí. Budeme muset hodně trénovat, abychom se mohli utkat i s jinými družstvy. Ale to nevadí, vždyť výhra je tak sladká.


více informací

7.9.2013 Chlapi sobě

Chlapci z Těrlicka, pod vedením psychologa Mgr. Mikoláše, připravili se sdružením ADAM sobotní dopoledne pro autistické děti a jejich tatínky.
Nejprve jsme si v klubovně základní školy v Ostravě, na ulici kpt. Vajdy povídali.A pak, na školní zahradě, v branné hře děti lovily šmoulí kartičky, osvěžily si vědomosti v zábavné hře“ „Umí prase létat?“ a společně s tatínky hledaly zatoulané „smajlíky“. Ty pak vyměnily za vstupenku na lanovou atrakci.Směle můžeme říci, že to bylo překrásné, společně strávené sobotní dopoledne, okořeněné dětským smíchem. V očích všech zúčastněných bylo možno vyčíst velikou radost, nadšení a spokojenost.Nakonec jsme svezli i naší novou paní vychovatelku.                                                                                                               Horák & Vodák


více informací

30.8.2013 12.ročník Sportovních her tělesně postižených

Dne 30.8.2013 se uskutečnil již 12. ročník „Sportovních her tělesně postižených“ v Hrabyni.

Do Ústavu sociální péče přijelo celkem 147 sportovců z celé ČR s doprovodem.
Soutěžilo se v překrásném areálu ústavu ve čtrnácti disciplínách. Např. hod oštěpem, lukostřelba, jízda mechanických vozíků, hod granátem, minigolf a další. Chlapci z DDŠ v Těrlicku pomáhali s přípravou a organizací jednotlivých soutěžních disciplín. V odpoledních a večerních hodinách probíhal kulturní program, který byl připraven ke 40. výročí založení ÚSP v Hrabyni.
více informací

19.8.2013 Prázdninový pobyt

Prázdninový pobyt „řeka Morava“ 19.8. -23.8.2013

Zaměření : letní vodácký pobyt v přírodě, chování v přírodě, základy vodáckého sportu

Cílem pobytu bylo naučit chlapce chovat se a žít v přírodě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vodáckou akci, zaměřili jsme se zejména na nácvik dovedností vodáckého sportu. Základnami tohoto pobytu byla vždy táborová místa jednotlivých plavebních etap. Chlapci si museli každé ráno postavit a večer zase sbalit stany a dopravit se raftem na další tábořiště. V odpoledních hodinách jsme se věnovali rekreačnímu sportu nebo návštěvě místní obce. V rámci tohoto pobytu jsme navštívili zoologickou zahradu a zemědělský skanzen v Rapotíně, pivovarské muzeum v Hanušovicích, vlakové nádraží v Bartoňově, beseda s dalšími vodáky v obci Postřelmov a fotbalový klub obce Lěština.Vodácké akce se zúčastnilo šest chlapců a dva pedagogové DDŠ a kamarádi vodáci z Havířova.


více informací

16.8.2013 U Těrlické přehrady trávily léto autistické děti

Letní pohodu si na příměstském táboře si užívaly také děti, které trpí autismem a vyžadují zvláštní přístup.
Dny plné programu pro děti připravilo občanské sdružení ADAM, kterému vyšlo vstříc vedení Dětského domova se školou v Těrlicku (DD) a sdružení Podané ruce. „Jsme rovněž zařízení pro děti, proto jsme naše zázemí poskytli i pro pořádání tohoto příměstského tábora," potvrdila ředitelka domova Eva Němečková.„Autistické dítě má po celou dobu u sebe asistenta. Musí od něj vědět, co bude dělat, jak dlouho to bude trvat a kdy bude konec. U dětí s poruchou autistického spektra je potřeba jasné a srozumitelné prostředí s individuálním přístupem. U nich nemá smysl zvyšovat hlas nebo být netrpělivý," vysvětlil dětský a dorostový psycholog Přemysl Mikoláš ze Speciálního pedagogického centra pro klienty s poruchou autistického spektra a vady řeči v Ostravě-Zábřehu.Děti, které kvůli své nemoci vyžadují velmi citlivý přístup, jsou na táboře v kontaktu se svými blízkými. Tábora se účastní jejich sourozenci, se kterými zdolávají úkoly a hry."Cílem tábora je podle něj pomoc rodičům těchto dětí, protože lidé nemají představu, jak náročná je péče o dítě s autismem. Na těchto dětech není postižení na první pohled vidět a rodiče se často setkávají s odsouzením ze strany laické veřejnosti," říká Mikoláš.

Pro další informace klikněte zde       Ke zhlédnutí videa klikněte zdeObsah příspěvku je zpracován z následujících zdrojů:
http://www.tvportaly.cz/havirov/30740-o-letni-tabor-deti-s-autismem-byl-v-terlicku-velky-zajem 
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/130813-u-prehrady-travi-leto-autisticke-deti.html

více informací

12.8.2013 Tábor dětí s poruchou autistického spektra

 V Dětském domově se školou v Těrlicku proběhl netradiční tábor pro děti s poruchou autistického spektra ve dnech 12.-16.srpna.

Tábor je vyústěním celoroční spolupráce chlapců z dětského domova se školou v Těrlicku, s dětmi s poruchou autistického spektra (sdružení ADAM). Chlapci pro ně pořádají výtvarné a sportovní aktivity, povídají si, hrají hry, soutěží, chodí na procházky apod.

V srpnu se uskutečnil druhý ročník integrační akce „Tábor pro děti s autismem“, kde byl pro ně připraven týden s pestrým programem. V pondělí zdolávaly lanové atrakce a vyzkoušely si plavbu na člunech po Těrlické přehradě. V úterý podnikly celodenní výlet do Jablunkova s jízdou na bobové dráze, ve středu byl náročný branný den, ve čtvrtek výlet do lanového centra v Ráztoce a v pátek hipoterapie na statku nedaleko Havířova.

O celé akci vyšel článek v tisku (Havířovské listy), současně proběhla zpráva v regionálním zpravodajství na programu Polar.
více informací

5.8.2013 Prázdninový pobyt

Prázdninový pobyt „Kolnovice“ 05. - 09.8.2013

Zaměření : Pomoc občanům v nouzi – pracovní činnost ve spolupráci s křesťanskou mládeží z Jeseníku, turistika, rekreační aktivity

Příjemné ubytování nám poskytla myslivecká chata v Kolnovicích . Cílem pobytu byla pomoc místním občanům. Tato pomoc byla prováděna ve spolupráci s křesťanskou mládeží z Jeseníku a jednalo se především o práci na zahradě a v lese. V odpoledních hodinách jsme se pak věnovali rekreačním činnostem (turistice a pobytu na koupališti ve Velké Kraši). Měli jsme štěstí na krásné počasí, což se také odrazilo na dobré náladě všech zúčastněných, jen neradi jsme se na konci pobytu loučili, jak s přáteli z Jeseníku, tak s Kolnovicemi. V rámci tohoto pobytu jsme navštívili tato zajímavá místa: Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách, Priessnitzovy lázně v Jeseníku, Opavu, Vidnavu, Mikulovice, aj.


více informací

< <     10/2019     > >
NePoÚtStČtSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31